Kronisk kviksølvforgiftning må anerkendes som en sygdom Artikel

Kviksølv siver langsomt ud fra tandfyldninger, og bliver via slimhinderne i munden samt via indånding ført videre ud i resten af kroppen. Kviksølv er en nervegift og betragtes som det næst-giftigste stof.


Kilde: Foreningen Mod Skadelig Dentalmateriale, www.fmsd.dk

Kronisk kviksølvforgiftning


Mennesker, som lider af kronisk kviksølvforgiftning, skal have ret til behandling og støtte på samme vilkår som mennesker, der lider af andre alvorlige sygdomme. I Danmark er der en markant uvidenhed og ringe interesse for problemerne hos såvel myndigheder som læger og tandlæger.

Da forgiftningen medfører en række medicinske følgesygdomme, kræver foreningen at der i sundhedssektoren udvikles faglig viden og dermed behandling.

Symptomer på kviksølvforgiftning


Kviksølvforgiftning (metalsyndrom) kan give sig udslag i en række forskellige symptomer, som ofte diagnosticeres vidt forskelligt i sundhedssystemet. Typiske symptomer kan f.eks. være:

 • Unormal træthed

 • hovedpine

 • muskel- og ledsmerter

 • hyppige urinvejsinfektioner

 • bihulebetændelser

 • nedsat koncentrationsevne

 • hukommelsesproblemer

 • kredsløbsforstyrrelser (kolde hænder og fødder)

 • hormonale forstyrrelser

 • synsforstyrrelser

 • ustabilt blodsukker

 • hyppige infektioner

 • allergier

 • astma

 • metalsmag

 • tandkødsbetændelse

 • mave/tarmproblemer

 • vægttab

 • øresusen (tinnitus) m.v.

Endvidere har det vist sig, at kviksølv også har indflydelse på en række andre sygdomme f.eks. multipel sclerose, fibromyalgi, hjerte/karsygdomme, underlivslidelser, brystcancer, reumatiske sygdomme m.fl.

Kviksølv påvirker immunsystemet, så der sker en svækkelse af modstandskraften overfor sygdomme og infektioner.

Den seneste forskning peger endvidere på, at der kan opstå resistens overfor antibiotika.

Alternativ forskning viser en sammenhæng mellem enkelte tænder og korresponderende organer, hvorfor man ikke kan udelukke eksempelvis smerter i et ben med problemer i den korresponderende tand.

Børn og amalgam (kviksølv)


Undersøgelser viser, at fostre er særligt modtagelige, og at børns adfærd, indlæringsevne og intelligens kan påvirkes i negativ retning.
Derfor ser foreningen FMSD det som en vigtig opgave at forhindre anvendelsen af amalgam i børns tænder.

Du kan selv medvirke til at forhindre dette ved at sige nej til amalgam i dine børns tænder.

Husk at kviksølv også kan være årsag til allergier.


Denne artikel er oprettet 02.01.06