Kronisk mellemørebetændelse (Kronisk otitis media) Artikel


Definition og årsager


Ca. 1% af befolkningen i Danmark har kronisk mellemørebetændelse. Man siger, at en betændelse i mellemøret er kronisk, hvis der har været øreflåd (væske ud af øret) i mere end 4 uger eller tilbagevendende øreflåd i mere end 8 uger. Samtidig er der skader på mellemøret som f.eks. sprængt trommehinde .

Kronisk mellemørebetændelse kan opstå hvis:
 • En akut mellemørebetændelse ikke behandles i tide eller behandles med et antibiotikum, som bakterierne er modstandsdygtige overfor.
 • Der har været mange mellemørebetændelser.

 • Man har haft væske i mellemøret igennem længere tid.

 • Man lider af kronisk forkølelse.

Der findes 2 typer kronisk mellemørebetændelse. Ved begge typer er der hul i trommehinden. Den ene type har involvering af slimhinden i mellemøret og er relativt fredelig, men dog temmelig generende pga. konstant øreflåd. Den anden type kan blive mere alvorlig, da den kan give anledning til dannelse af et kolesteatom , som er en svulstlignende dannelse, der kan nedbryde knoglevæv. Det kan medføre
nedbrydning af kranieknoglen, eller de små øreknogler (hammer, ambolt og stigbøjle). I værste fald kan kolesteatomet æde sig ind i nerver eller i selve hjernen.

Symptomer på kronisk mellemørebetændelse

 • Øreflåd kan forekomme i meget varierende mængder og kan evt. lugte råddent.

 • Hul i trommehinden eller evt. blot en indtrækning (ved kolesteatom).

 • Hørenedsættelse.

 • Smerter. Dette er et faresignal, der tyder på akut opblussen.

 • Øregangspolypper. Små udposninger i øregangen eller på trommehinden kan ses ved kolesteatom.

Forholdsregler og diagnose


Hold øret rent og tørt. Søg straks læge ved smerter. Lægen stiller diagnosen ved at kigge ind i øret med et otoskop, evt. må han bruge et mikroskop for at kunne se de oftest meget små forandringer. Hvis der er øreflåd, podes der fra dette for at finde ud af, om det er bakterier, der er årsagen. Ved kolesteatom kan det være nødvendigt at lave en scanning af hovedet for at kunne fastslå udbredelsen.

Behandling af kronisk mellemørebetændelse

 • Oprensning af øret.

 • Behandling af evt. underliggende infektion i næse eller svælg.

 • Antibiotika gives, hvis der er påvist bakterier ved podning. Evt. kombineret med binyrebarkhormon, der hæmmer betændelsesreaktionen.

 • Lukning af hul i trommehinde (se Trommehinderuptur ).

 • Operativ fjernelse af kolesteatom og evt. rekonstruktion af øreknogler.

Forløb og komplikationer


En kronisk mellemørebetændelse kan hele op af sig selv, men ofte vil der komme perioder med forværring. Efter opheling vil der fortsat være kroniske forandringer i mellemøret, en slags ar. Trommehinden er tynd og evt. forkalket, og øreknoglerne kan være vokset sammen pga. den langvarige betændelsestilstand. Dette medfører, at man får nedsat hørelse .

Et kolesteatom kan give svære komplikationer pga. evnen til at nedbryde knoglevæv (se Kolesteatom ).


Denne artikel er opdateret på Sundhedsguiden d. 08.08.07Definition og årsager


Ca. 1% af befolkningen i Danmark har kronisk mellemørebetændelse. Man siger, at en betændelse i mellemøret er kronisk, hvis der har været øreflåd (væske ud af øret) i mere end 4 uger eller tilbagevendende øreflåd i mere end 8 uger. Samtidig er der skader på mellemøret som f.eks. sprængt trommehinde .

Kronisk mellemørebetændelse kan opstå hvis:
 • En akut mellemørebetændelse ikke behandles i tide eller behandles med et antibiotikum, som bakterierne er modstandsdygtige overfor.
 • Der har været mange mellemørebetændelser.

 • Man har haft væske i mellemøret igennem længere tid.

 • Man lider af kronisk forkølelse.

Der findes 2 typer kronisk mellemørebetændelse. Ved begge typer er der hul i trommehinden. Den ene type har involvering af slimhinden i mellemøret og er relativt fredelig, men dog temmelig generende pga. konstant øreflåd. Den anden type kan blive mere alvorlig, da den kan give anledning til dannelse af et kolesteatom , som er en svulstlignende dannelse, der kan nedbryde knoglevæv. Det kan medføre
nedbrydning af kranieknoglen, eller de små øreknogler (hammer, ambolt og stigbøjle). I værste fald kan kolesteatomet æde sig ind i nerver eller i selve hjernen.

Symptomer på kronisk mellemørebetændelse

 • Øreflåd kan forekomme i meget varierende mængder og kan evt. lugte råddent.

 • Hul i trommehinden eller evt. blot en indtrækning (ved kolesteatom).

 • Hørenedsættelse.

 • Smerter. Dette er et faresignal, der tyder på akut opblussen.

 • Øregangspolypper. Små udposninger i øregangen eller på trommehinden kan ses ved kolesteatom.

Forholdsregler og diagnose


Hold øret rent og tørt. Søg straks læge ved smerter. Lægen stiller diagnosen ved at kigge ind i øret med et otoskop, evt. må han bruge et mikroskop for at kunne se de oftest meget små forandringer. Hvis der er øreflåd, podes der fra dette for at finde ud af, om det er bakterier, der er årsagen. Ved kolesteatom kan det være nødvendigt at lave en scanning af hovedet for at kunne fastslå udbredelsen.

Behandling af kronisk mellemørebetændelse

 • Oprensning af øret.

 • Behandling af evt. underliggende infektion i næse eller svælg.

 • Antibiotika gives, hvis der er påvist bakterier ved podning. Evt. kombineret med binyrebarkhormon, der hæmmer betændelsesreaktionen.

 • Lukning af hul i trommehinde (se Trommehinderuptur ).

 • Operativ fjernelse af kolesteatom og evt. rekonstruktion af øreknogler.

Forløb og komplikationer


En kronisk mellemørebetændelse kan hele op af sig selv, men ofte vil der komme perioder med forværring. Efter opheling vil der fortsat være kroniske forandringer i mellemøret, en slags ar. Trommehinden er tynd og evt. forkalket, og øreknoglerne kan være vokset sammen pga. den langvarige betændelsestilstand. Dette medfører, at man får nedsat hørelse .

Et kolesteatom kan give svære komplikationer pga. evnen til at nedbryde knoglevæv (se Kolesteatom ).


Denne artikel er opdateret på Sundhedsguiden d. 08.08.07