Kronisk træthedssyndrom (Chronic fatigue syndrome) Artikel

Kronisk træthedssyndrom er en tilstand med træthed og flere diffuse symptomer i mere end 6 måneder. Kronisk træthedssyndrom opstår som reglen i 25-45 års alderen og rammer hyppigst kvinder. Personer med kronisk træthedssyndrom lider af flere forskellige symptomer. Der findes ikke en direkte behandling af kronisk træthedssyndrom.

Definition og årsager


Kronisk træthedssyndrom er en tilstand med træthed og flere diffuse symptomer i mere end 6 måneder. Der findes ikke et entydigt sygdomsbillede, og sygdommen viser stor variation fra person til person. Sygdommen menes at opstå efter infektion med virus eller i forbindelse med store psykiske påvirkninger eksempelvis tab af pårørende, stress eller en depression . Årsagen er dog ikke helt præcist afklaret, og syndromet kan være forårsaget af andre, uafklarede faktorer. Varigheden er meget forskellig og kan være fra måneder til flere år.

Sygdommen opstår som reglen i 25-45 års alderen og rammer hyppigst kvinder. Dog kan også børn og ældre rammes. Antallet af personer, som lider af sygdommen er ikke kendt præcist, da mange tilfælde ikke findes eller diagnosticeres.

Symptomer på kronisk træthedssyndrom


Personer med kronisk træthedssyndrom lider af flere forskellige symptomer. Det er dog et hovedkriterium, at de skal have følt sig meget trætte gennem mere end 6 måneder. Herudover ses typisk symptomer, som også kan ses ved en virusinfektion:

Muskelsmerter og ledsmerter.

Koncentrationsproblemer.
Desuden fremprovokeres angst og depressionssymptomer , hvis personerne lider af disse tilstande.

Forholdsregler og diagnose


Hvis man føler sig mere træt end normalt gennem en længere periode, kan man først gennemtænke, om der er nogle ændringer i ens dagligdag og døgnrytme, man selv kan forbedre. Når dette er afprøvet, kan man efterfølgende gå til sin læge og blive undersøgt for en eventuel infektion eller andre sygdomme, som kan medføre træthed f.eks. myxødem (lavt stofskifte) eller blodmangel . Hos børn er mononukleose en hyppig årsag til træthed.

Der findes ikke en blodprøve, som direkte kan påvise kronisk træthedssyndrom, og diagnosen stilles på baggrund af personens samlede historie om forløbet, samt ved at udelukke andre årsager.

Behandling af kronisk træthedssyndrom


Der findes ikke en direkte behandling af kronisk træthedssyndrom. Man kan dog vælge at behandle muskel- og ledsmerter eller hovedpine med almindeligt smertestillende piller som paracetamol-præparater (panodil, pinex el. lign.). (Man skal ikke give acetylsalicylsyre præparater til børn, da det kan forårsage den alvorlige tilstand Reyes syndrom ).

Forløb og komplikationer


Personer med kronisk træthedssyndrom kommer sig efter måneder til få år og kan vende tilbage til deres normale funktionsniveau.