Kviksølvbelastet klinikassistent anno 2005/06 Artikel


Af tandlæge Vithus Hartz, København og redaktør og formand for Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale www.fmsd.dk , Inge-Lis Marchant

Profil: Du er klinikassistent med sølvfyldninger i munden. Du arbejder deltids eller fuldtids på en tandklinik med trådløs telefon i klinikrummet tæt ved patienten. Du har de sidste cirka.10 år arbejdet med computer på klinikken eller hjemme, dvs. udsat for skærmstråling i det daglige.
Samtidig bruger du ofte mobiltelefonen, og måske især i toget til og fra arbejde.

I DR1 udsendelsen den 4.12.05 i Magasinet Søndag så vi, hvordan dine tidligere kollegaer i 60, 70 og 80erne håndterede sølvamalgam med direkte kontakt til fingre og håndflade for at holde konsistensen optimal.

I dag foregår håndteringen af sølvfyldningsmaterialet tilsyneladende sikkert i overførselen til patientens tand; kapsel, føringspistol og tand.

MEN på grund af ovenstående profilbillede af nutidens klinikassistent er realiteten i dag den, at din hjerne dobbeltbelastes af stråling fra hhv. PC og trådløs kliniktelefon bag dig og kviksølvdampe/ kviksølvstøv ved håndtering af sølvamalgamfyldninger foran dig (ved udboring eller isættelse af sølvfyldninger).

Som omtalt i foreningens blad (SD-bladet nr. 1 og 3 2005) opstår en meget kraftig synergibelastning, når vi udsættes for kviksølvdampe fra tandfyldninger eller fra føromtalte arbejdsfelt, samtidig med strålingen fra både mobiltelefon og trådløs telefon.

De omtalte artikler samt klinikbeskyttelsesprocedure kan findes på www.vithushartz.dk

Denne artikel er oprettet 02.01.06