Kvinders depressioner Artikel

Det er almindeligt kendt, at dobbelt så mange kvinder lider af depressioner sammenlignet med mænd.

Det sidste er dog indenfor den senere tid blev debatteret, idet der er mange, der mener, at den mandlige depression har tendens til at blive underkendt på grund af deres udadreagerende og hyppigt misbrugsforbundne adfærd.

Depressions toppe

Hvis vi ser på kvinders depressioner, ser det ud til at der er fire toppe, hvor der er flere kvinder, som lider af depressioner end ellers. Det er i puberteten, midt i 20'erne, omkring menopausen og i alderdommen. Det er ingen tvivl om, at de kvinder, som i menopausen lider af depressioner, tidligere har haft depressioner.

Meno- pausen

Det er en myte, at kvinder automatisk i meno-pausen lider af depressioner. Det er utrolig vigtigt at slå fast, at det er kun de kvinder, der tidligere har lidt af depressioner, som har en højere depressionshyppighed under menopausen.

Graviditet

Med hensyn til gravide kvinder, har man konstateret, at mellem 10 til 20% af kvinderne i graviditeten lider af depressive symptomer. Forekomsten af fødselsdepressioner angives mellem 10 og 15%. Det har en stor helbredsmæssig betydning, idet depressive kvinder er mere tilbøjelige til at fortsætte med at ryge, drikke og misbruge medicin end baggrundsbefolkningen. Endvidere er depression i graviditeten ofte forbundet med øget risiko for for tidlig fødsel, nedsat fødselsvægt og komplikationer under fødslen, har det vist sig, at deres børn bliver påvirket i negativ retning, i forhold til børn af mødre, som ikke har haft fødselsdepressioner, det vil sige at de både intellektuelt, motorisk og følelsesmæssigt halter bagefter.

Det er således, at såvel den gravide, den fødende som barnet er i øget risiko, når der foreligger depression såvel under som efter svangerskabet.

Det er klart, at der her sker mange holdninger blandt andet om gravide depressive, som bliver behandlet med antidepressiv medicin under graviditeten. Dels om hvorvidt de selv vil kunne tage skade, dels om barnet eventuelt skades.

Depression kan give fosterskader

De undersøgelser vi har indtil nu, tyder på, at depression under og efter graviditet med fordel for både patient og barn bør behandles for at undgå, at barnet følelsesmæssigt, intellektuelt og motorisk halter bagud.

Flere undersøgelser har givet mistanke om, at behandling af gravide med medicin mod depression kan øge risikoen for misdannelser eller fødselskomplikationer hos barnet. Selvom risikoen er lille er det ikke ligegyldigt, hvilken medicin kvinden tager mod depression, når hun er gravid.

Kvinder, som er deprimerede i graviditeten, er udsat for et utroligt psykisk pres, som selvfølgelig påvirker deres barn, og det er klart, at hvis moderen bliver behandlet og har det godt i graviditeten og bagefter, vil det også smitte af på barnets tilstand.

Konklusion

Kvinder, som tidligere har lidt af depressioner og som er disponeret for det, har en øget risiko for at blive deprimerede under graviditeten. Dette er en risikofaktor både for moder og barn, idet undersøgelser har vist, at de kvinder, som er depressive og som føder, deres børn vil have en tilbøjelighed til at efterligne moderens depressive adfærd.
Kvinder som er i behandling med antidepressiver, skal kontakte deres læge så snart de opdager de er gravide, eller ønsker at blive gravide. Så de kan få den rette behandling.