Læbe- og ganespalte (Hareskår) Artikel

Hareskår eller læbe-ganespalte kan forekomme i læben eller i ganen, samt i kombinationer med gummen i overkæben. Spalten kan gøre amning vanskelig. Ganespalten kan påvirke talen, og spalten kan på længere sigt også påvirke tand- og kæbestilling og næsens udvikling. Behandlingen er kirurgisk.

Definition og årsager


Læbe- og ganespalte (hareskår) er reelt to forskellige medfødte misdannelser. De optræder ofte sammen og beskrives derfor under ét. Misdannelserne kan dog forekomme alene.

Læbespalte er en ansigtsmisdannelse, hvor overlæben ikke er sammenvokset normalt i fosterlivet. Misdannelsen viser sig som en spalte placeret til den ene af siderne. Sjældent forekommer spalten i begge sider eller i midten.

Ganespalte er en misdannelse, hvor der er en mangelfuld sammenvoksning eller udvikling af ganen. Når ganespalten optræder alene, er den placeret i midtlinien. Sammen med læbespalten forekommer den som regel ud til en af siderne fortil.

Årsagerne til læbe- og ganespalte er ikke helt klarlagte. Man mener, at det kan være en kombination af arvelighed og miljø, der ligger til grund for udviklingen af defekten. Miljømæssige årsager kan være den gravides forbrug af f.eks. medicin, alkohol og tobak, samt eventuelle sygdomme.

Komplikationer ved læbe- og ganespalte (Hareskår)


Læbe- og ganespalte giver sjældent større problemer for den enkelte. Børnene har en øget tendens til at få mellemørebetændelse, blive forkølede, miste hørelsen og få talevanskeligheder. Endvidere kan de få problemer med tænderne.

Under madning kan der være særlige behov for den lille, da ganespalten besværliggør sutning og synkning. Endvidere kan føden komme op gennem næsen og munden, når barnet bøvser.

Ubehandlet kan læbe- og ganespalte være skæmmende og psykisk hårdt for barnet.

Behandling af læbe- og ganespalte (Hareskår)


Behandlingen er kirurgisk, og man venter, til barnet bliver lidt større. I tiden frem til operationen kan eventuelle synkevanskeligheder behandles med en plade, som dækker spalten, medens barnet bliver madet. Læbespalten opereres i ca. 2 måneders alderen og ganespalten i omkring 2 års alderen.

Resultatet af operationerne er godt både med hensyn til udseende og tale. Det er dog ofte nødvendigt at følge op med undervisning hos talepædagog. Socialt og psykisk kan det dog stadig være problematisk for barnet. Derfor er det yderst vigtigt, at man som forældre støtter barnet under svære tider.