Langtrukken fødsel tema

Den hyppigste årsag til en langtrukken fødsel er, at véerne er utilstrækkelige. Fødslen ikke bør vare længere end 20 timer for en førstegangsfødende.


Definition og årsager


Det er svært at definere, hvornår en fødsel er langtrukken. Ofte er udvidelsesperioden (den første del af fødslen) noget variabel, og hvis kvinden i øvrigt er velbefindende og ikke udmattet, kan den godt trække længere ud end normalt uden intervention. En tommelfingerregel angiver, at den første fase af fødslen ikke bør være længere end 20 timer for en førstegangsfødende, og 14 timer for en flergangsfødende. Derudover har mange fødeafdelinger den politik, at fødselskanalen skal åbne sig med ½-1 cm pr. time, til de endelige ca. 10 cm, der er den omtrentlige maksimale åbning, hvorefter uddrivningsfasen begynder. Se i øvrigt artiklen Fødsel.
Den hyppigste årsag til, at en fødsel er langtrukken er, at véerne er utilstrækkelige. Derudover kan det skyldes, at barnet er for stort (eller kvinden for snæver), eller at der er tale om en forkert forsterstilling (uregelmæssig fosterpræsentation) . I sjældne tilfælde kan det skyldes defekter hos barnet som f.eks hydrocephalus , hvor barnets hovede er uforholdsmæssigt stort (dette vil normalt være opdaget inden fødslen).

Behandling af langtrukken fødsel


Behandlingen varierer efter den udløsende årsag. Er der tale om utilstrækkelige véer, kan løsningen være et drop med et syntetisk hormon, der stimulerer véerne.
Ved uregelmæssige fosterpræsentationer kan det være nødvendigt at anvende hjælpemidler ved fødslen .

Forløb og komplikationer


Under fødslen overvåges fosteret med kardiotokografi, der er en overvågning af barnets hjerterytme og moderens véer, og eventuelt tages der også blodprøver fra barnets hovede. Hvis man ved denne overvågning finder, at fosteret er truet, som oftest pga. iltmangel, kan det være nødvendigt at foretage et akut kejsersnit.


Artikler

artikel

Motion på recept - Motionsmanualen

Motion på recept - Motionsmanualen - målgrupper

Redaktionen 05/01/2006
kategori

Sex og samliv

Sex, kærlighed og sensualitet er en vigtig del af livet - hele livet. Sex e...

Redaktionen 17/01/2009