Laparoskopisk justerbar banding tema

Laparoskopisk justerbar banding er en almindelig fedmeoperation. Laparoskopisk justerbar banding begrænser fødeindtagelsen. Operationen giver et vægttab på 50% af overvægten. Båndet anbringes omkring den øverste del af mavesækken. Fedmeoperationer kan hjælpe svært overvægtige.


Laparoskopisk justerbar banding er en af de mest almindelige kikkertkirurgiske operationer mod fedme i Danmark. Operationen giver et permanent vægttab på 50% af overvægten

Operationen virker på to måder:


1. Begrænser fødeindtagelsen. Da mavesækken formindskes, vil der kun være plads til små mængder føde. Indtages for store mængder for hurtigt, vil det medføre ubehag, trykken og i værste fald opkastninger.

2. Øger mæthedsfornemmelsen. Da udløbet fra den lille mavesæk (mavelommen) er forsnævret af det bånd, som er indopereret, vil maden forblive lidt længere i den lille mavesæk og skabe et tryk, som medfører hurtigere mæthed.

Teknik:

Nedenstående tegning viser, hvordan tarmsystemet ser ud efter operationen.

Ved kikkertoperationen, som udføres gennem fem 1 cm små huller, indopereres et justerbart bånd, kaldet "Det Svenske Justerbare Gastriske Bånd" (SAGB).

Båndet anbringes omkring den øverste del af mavesækken og opdeler den i to dele, en øverste del, kaldet mavelommen (pouchen), og en nederste del, som er den oprindelige mavesæk. For at forhindre, at båndet flytter på sig, sys mavesækken hen over båndet, som derved kommer til at ligge i en tunnel. Båndet er tilsluttet et kammer, som indopereres under huden. Via dette kammer kan båndets diameter, og dermed udløbet fra mavelommen, reguleres.

Det er planen, at båndet skal blive, også når det tilsigtede vægttab er opnået. Båndet vil dog let kunne fjernes med et mindre kikkertkirurgisk (laparoskopisk) indgreb, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Fjernes båndet, går vægten imidlertid hurtigt op. Operationen varer ca.1 time med udskrivelse dagen efter operationen.


Denne artikel er oprettet på Sundhedsguiden d. 07.06.07

Relaterede artikler

artikel

Sygdomme i brystvorterne

Oftest er sygdomme i brystvorterne ikke alvorlige, men nogle gange kan symp...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Kold lungebetændelse (Mycoplasma pneumoniae)

Kold lungebetændelse er et misvisende navn, dels fordi det sjældent udvikle...

Redaktionen 02/12/2010
artikel

Badning af barnet

Ved fødslen har børn, der er født til tiden, et lag fosterfedt på huden. De...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Vitalrådet kritiserer nyt forskningsresultat af A og E vitamin

Et dansk forskningsprojekt, som netop er offentliggjort i Chocrane konklude...

Redaktionen 26/04/2012
artikel

Kvindens symptomer på hjertekarsygdomme

Kvinder har ofte ikke samme smerter som mænd ved en blodprop. Kun hver tred...

Redaktionen 08/06/2010
artikel

Hvis barnet er platfodet, hjulbenet eller kalveknæet

Hvis barnet er platfodet, hjulbenet eller kalveknæet.

Redaktionen 14/10/2003
kategori

Grafologi

Grafologi er studiet af, hvordan menneskets karakter, viser sig i håndskrif...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Hurtig behandling kan sætte leddegigt i ro

En hurtig indsats og en aggressiv behandling giver langt bedre resultater f...

Redaktionen 27/04/2011
artikel

Hvilke kvinder har risiko for hjertekarsygdomme?

Der er en række faktorer, som kan øge risikoen for at få hjertekarsygdom so...

Redaktionen 08/06/2010