Laparoskopisk justerbar banding tema

Laparoskopisk justerbar banding er en almindelig fedmeoperation. Laparoskopisk justerbar banding begrænser fødeindtagelsen. Operationen giver et vægttab på 50% af overvægten. Båndet anbringes omkring den øverste del af mavesækken. Fedmeoperationer kan hjælpe svært overvægtige.


Laparoskopisk justerbar banding er en af de mest almindelige kikkertkirurgiske operationer mod fedme i Danmark. Operationen giver et permanent vægttab på 50% af overvægten

Operationen virker på to måder:


1. Begrænser fødeindtagelsen. Da mavesækken formindskes, vil der kun være plads til små mængder føde. Indtages for store mængder for hurtigt, vil det medføre ubehag, trykken og i værste fald opkastninger.

2. Øger mæthedsfornemmelsen. Da udløbet fra den lille mavesæk (mavelommen) er forsnævret af det bånd, som er indopereret, vil maden forblive lidt længere i den lille mavesæk og skabe et tryk, som medfører hurtigere mæthed.

Teknik:

Nedenstående tegning viser, hvordan tarmsystemet ser ud efter operationen.

Ved kikkertoperationen, som udføres gennem fem 1 cm små huller, indopereres et justerbart bånd, kaldet "Det Svenske Justerbare Gastriske Bånd" (SAGB).

Båndet anbringes omkring den øverste del af mavesækken og opdeler den i to dele, en øverste del, kaldet mavelommen (pouchen), og en nederste del, som er den oprindelige mavesæk. For at forhindre, at båndet flytter på sig, sys mavesækken hen over båndet, som derved kommer til at ligge i en tunnel. Båndet er tilsluttet et kammer, som indopereres under huden. Via dette kammer kan båndets diameter, og dermed udløbet fra mavelommen, reguleres.

Det er planen, at båndet skal blive, også når det tilsigtede vægttab er opnået. Båndet vil dog let kunne fjernes med et mindre kikkertkirurgisk (laparoskopisk) indgreb, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Fjernes båndet, går vægten imidlertid hurtigt op. Operationen varer ca.1 time med udskrivelse dagen efter operationen.


Denne artikel er oprettet på Sundhedsguiden d. 07.06.07

Artikler

kategori

Vokseninkontinens

Inkontinens består i, at man har tabt evnen til at holde på urinen og affør...

Redaktionen 08/12/2005
artikel

Debat om vitaminer og mineraler

Hvad betyder det for vores sundhed, at vores mad bliver beriget med vitamin...

Redaktionen 08/02/2009
kategori

Lunger og lungesygdom

De 2 mest almindelige og meget alvorlige lungesygdomme i Danmark er lungekr...

Redaktionen 16/12/2005
artikel

Motion på recept - Motionsmanualen

Motion på recept - Motionsmanualen - målgrupper

Redaktionen 05/01/2006
kategori

Sex og samliv

Sex, kærlighed og sensualitet er en vigtig del af livet - hele livet. Sex e...

Redaktionen 17/01/2009