Lassa feber Artikel

Lassa Feber er en meget farlig virus infektionssygdom, som er båret af rotter. Sygdommen er næsten altid dødelig uden behandling, hvis den kommer i fuldt udbrud. Lassa feber hører til gruppen af virus blødningssygdomme som også omfatter Ebola, Hantavirus Syndrom, Marburg Feber og Gul Feber.

Beskrivelse

Lassa Feber er en meget alvorlig virus infektionssygdom som er båret af rotter.

Der er tale om en enkelt strenget RNA virus som er en systemisk primær virusinfektion.

Sygdommen har sit navn efter byen Lassa i Nigeria hvor man omkring 1970 for første gang blev opmærksom på denne meget farlige virus og fik den bestemt og udvundet antistof af en amerikansk patient som overlevede angrebet.

Lassa Feber smitter gennem kontakt med urin, ekskrement, bid eller spyt fra rotter. - Sygdommen har indtil videre hovedsageligt været begrænset til Vest Afrika.

Mange smittede i risikoområderne oplever kun mildere symptomer, men i cirka 20% af tilfældene udvikler der sig en meget alvorlig multiorgan sygdom med meget høj dødelighed som kan indtræffe på blot 2 til 5 dage efter sygdommen har slået til overfor de indre organer.

Symptomer

Symptomerne er lumske da de minder meget om andre mindre farlige sygdomme som malaria og ligner på det punkt om andre blødningsfeber sygdomme som for eksempel Ebola. Symptomerne begynder efter 3 til 21 dage med feber, hovedpine, muskelsmerter og ondt i halsen. - Senere tilstøder diarré og opkastning.

Behandling

Der behandles med anti virus medicinen ribavirin samt serum med antistoffer mod denne meget farlige virus.

Forløb

Uden behandling er infektionen næsten altid dødelig forårsaget af hjerte eller nyre svigt eller af indre blødninger.

I såvel smitte, type, forløb, udbredelse og behandling minder Lassa Feber meget om sygdommen Ebola og Marburg Feber som begge hører til samme gruppe af virale blødningssygdomme også kaldet hæmoragisk feber.