Ludomani (Spilleafhængighed) Artikel

Ludomani er en anerkendt psykisk lidelse, der er defineret som hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, der dominerer personens liv.


Kilde: Center for Ludomani, ludomani.dk , ludomaniforeningen.dk

Spil har til alle tider og i alle kulturer fascineret mennesker, og gennem historiens gang findes der talrige beskrivelser af spil og af de problemer, der forårsages af denne afhængighed. Deltagelse i spil er en del af vores kultur. Spil er underholdende og spændende - og i tilgift kan man vinde penge. Hvis man er heldig! Risikoen ved at spille om penge ligger ikke i, at man kan vinde en formue. Det sker kun for de færreste. Den store risiko er i langt højere grad, at man sammen med pengene spiller hele sit liv væk.

Markedet for spil er eksploderet inden for de seneste 10 til 15 år. Det kan aflæses i omsætningen af spil, og det kan aflæses i antallet af spillesteder. I dag kan man spille døgnet rundt. Ny teknologi kombineret med en aggressiv markedsføring er stærkt medvirkende til, at markedet for spil om penge er kolossalt og i stadig vækst. Vi vædder og satser som aldrig før. Nogle få er heldige og vinder. Langt de fleste lever i håbet og så er der andre, der køber håb på kredit.

Hvad er Ludomani?

Begrebet ludomani er en sammenstilling af det latinske verbum "ludo", der egentlig bare betyder: jeg spiller, jeg leger, og det græske ord "mani", der betyder lidenskab. Betegnelsen ludomani dækker over en spilleafhængighed, der kan manifestere sig på mange forskellige måder. Man kan være afhængig af at spille på heste, hunde, duer eller andre dyr, på Casino-spil (f.eks. Blackjack eller roulette), på elektroniske spilleautomater ("én-armede tyveknægte"), på Internettets utallige muligheder for gambling, på tips, Lotto, Bingo, Odds'et eller på noget helt sjette. Fælles for alle typer af spilleafhængighed gælder, at den enkelte person ikke er i stand til at begrænse sit spil. Ludomanen er ofte udmærket klar over, at spilleadfærden er både uhensigtsmæssig og irrationel, men formår - dette til trods - ikke at standse sit spil. Ludomani er en afhængighedstilstand, der er "karakteriseret ved hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, som dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser".

En Domino-effekt

Flere udenlandske undersøgelser påpeger, at der til hver spilleafhængig person i gennemsnit er yderligere fem til ti personer (f.eks. ægtefælle, partner, børn, andre nære pårørende, venner og bekendte, arbejdskolleger), der direkte eller indirekte er berørt af de problemer, som en ludomani uvægerligt medfører. Der er med andre ord tale om en afhængighed, der ikke kun berører den enkelte ludomanes eget liv og livskvalitet, men ligeledes har konsekvenser for det øvrige, samlede sociale liv.

Tegn og signaler på Ludomani

Spil beskrives ofte som en skjult afhængighed, hvor det ikke umiddelbart er muligt for selv de nærmeste omgivelser præcist at sætte fingeren på, hvad det er, der er galt. At der er noget galt har stået nogenlunde klart for den ludomanes nærmeste i kortere eller i længere tid, men det har været svært at sætte ord på. Og ludomane personer selv er eksperter til at "spille spillet" over for familie, venner og øvrig omgangskreds. Der er imidlertid en række tegn og signaler, der kan skærpe opmærksomheden og rette mistanken mod spilleproblemer. Ingen af disse kan isoleret tages til indtægt for, at der foreligger en spilleafhængighed, men de er en vigtig indikator for, at der eksisterer et problem

Vedvarende økonomiske problemer

 • "Den tredje dag i måneden er den sidste" - med andre ord gentagne tilfælde af pengemangel, behov for forskellige private lån, sms lån, har besvær med at tilbagebetale lån og forsøger hyppigt blot at låne mere.
 • Skjuler kontoudskrifter, lønoverførsler og anden post fra pengeinstitutter for sine nærmeste og er generelt hemmelighedsfuld omkring pengesager.
 • Er altid den første ved hoveddøren, når posten ankommer om morgenen, så eventuelle opkrævninger, nye lån, kontoordninger eller restancekrav fra forskellige finansieringsselskaber ikke bliver opdaget.
 • Er påfaldende aktiv for at skaffe sig ekstra indtægter enten ved dobbeltarbejde i firmaet eller ekstrajob i fritiden.
 • Pengeforbruget er helt ude af trit med virkeligheden. Pengene har mistet enhver form for værdi og er nu kun et middel til at være i stand til at fortsætte. Man kan generelt sige, at spil er et problem, når der spilles for mere end den enkelte person har råd til at tabe.

Et påfaldende ændret tidsmønster

 • Kommer senere og senere hjem fra arbejde med begrundelser om et pludseligt opstået overarbejde, en reception eller anden form for uventet situation.
 • Forlader ofte hjemmet under stadig dårligere og dårligere påskud.
 • Almindelige indkøb trækker tidsmæssigt helt urimeligt ud.
 • Holder lange frokostpauser på jobbet og/eller har hyppige sygedage.

En påfaldende ændret adfærd

 • Er ofte trist og langtfra sit vanlige jeg.
 • Er ofte distræt, svær at komme i kontakt med og indelukket.
 • Er ofte irritabel, højtråbende og lader sig gå på af selv de mindste ting.
 • Har svært ved at koncentrere sig.
 • Tilbagetrækning fra familie- og vennerelationer.

En påfaldende interesse for spil

 • Udviser stor interesse for sportsresultater i bladene, tekst-TV og på Internettet.
 • Bliver enten næsten euforisk over et sportsresultat eller det modsatte - en tydelig og mærkbar nedtrykthed.
 • Er engageret og ivrig for at indgå væddemål eller deltage i spil.
 • Er flere gange af venner, pårørende og kolleger blevet set i en spillehal, på travbanen eller i det lokale casino.
 • Fortæller gerne, måske lettere pralende, om de gevinster, der er blevet hentet hjem ved forskellige former for spil.

Gennemgående træk ved Ludomani


Det er et fællestræk ved de fleste spilleafhængige personer, at de ganske lader tilfældigheden (Le Hasard) styre og råde. Fortsat spil vil uvægerlig føre til gevinst. Specielt vil de spillere, der har oplevet at vinde relativt tidligt i deres "spillekarriere", grundlægge et irrationelt tankemønster. De både håber og tror på, at de kan vinde penge.

Der er grundlæggende tale om 1) en opfattelse af, at det er muligt at påvirke samt øve kontrol over resultatet af det igangværende spil og dermed øge egne vinderchancer, 2) en opfattelse af, at resultatet af et spil kan forudsiges og 3) et spørgsmål om retfærdighed: "Nu har jeg tabt næsten uafbrudt i tre uger i træk, så det er kun et spørgsmål om tid inden lykken vender til min fordel".

Der er - mindst - to kendsgerninger ved spil:

 • Den negative gevinstforventning (i det lange løb taber du penge...)
 • De enkelte spillerunder er uafhængige af hinanden (du kan ikke forudsige udfaldet af den næste runde ved at observere de foregående eller ved at være særlig snu, dygtig eller udspekuleret).

Ludomani bør opfattes som et udtryk for det enkelte menneskes forsøg på at kompensere for forskelligartede livsproblemer. Disse problemer kan være et stresset og presset arbejdsliv, en følelse af uoverskuelighed og uoverkommelighed, præstationsangst, ensomhed, knas i parforholdet/ ægteskabet eller andre personlige problemstillinger.

Problemløsningsstrategien har så for den enkelte spiller - i kortere eller længere tid - været en personlig satsning på, at alt kunne løses ved hjælp af en "heldig hånd" i spil. Dette forhold er et centralt kendetegn ved den ludomane person og ved spilleadfærden. Den ludomane person er på den ene side bevidst om "inderst inde", at det er en uhensigtsmæssig og risikabel måde at prøve at klare sine besværligheder på, at det er et problem. På den anden side opfatter spilleren det som "det bedste jeg kan gøre for mig selv i min aktuelle situation" - det er en løsning.

Et sammendrag

 • Ludomani bør opfattes som en slags "erstatningsadfærd", hvor den enkelte spiller søger at kompensere for forskellige problemer og et på det foreliggende tidspunkt uoverskueligt personligt, socialt og økonomisk kaos.
 • Jo hurtigere et spil er, des mere afhængighedsskabende er det.
 • Mange spillere fremfører, at spil i virkeligheden slet ikke handler om penge. Det er i langt højere grad spændingsmomentet og elementet af virkelighedsflugt, det drejer sig om.
 • Ludomani er en spilleafhængighed, der opstår i et samspil mellem omgivelsesmæssige, personlighedsmæssige, kognitive og adfærdsmæssige forhold.
 • En øget forekomst af spilleudbud i samfundet medfører en betydelig risiko for, at flere og flere personer bliver spilleafhængige.