Ma-Uri massage & bodywork kategori

Ma-Uri massage er et redskab til at løse op for traumatiske blokeringer og stress, og samtidig et redskab til et harmonisk og fredfyldt liv.

Ma-Uri betyder 'efterkommere, som er fri for indre begrænsninger' og 'barn af det hvide lys'.

Behandlingsformen blev skabt i 1990 af New Zealandske Hemi Fox. Teorien bag er dels traditioner, der stammer fra Hawaii og fra New Zealands oprindelige folk, maorierne, dels ældgammel, polynesisk huna-filosofi. Samtidig minder Ma-Uri meget om den hawaiianske Lomi Lomi massage.

I sin form og udførelse er Ma-Uri Bodywork en videreudvikling af den hawaiianske 'tempel'- stil. Fokus var på indvielse, undervisning og forvandling af personens psyke, forståelse og evne til at færdes frit mellem de forskellige verdener.

Begrebet bodywork skal her forståes ud fra de gamle hawaiianske traditioner, som giver os værktøj til at gå ind og arbejde konkret og aktivt med alle de andre 'bodies', dvs. de energilegemer, som omslutter og udtrykker sig igennem den fysiske krop.

Den grundlæggende Ma-Uri behandling omhandlede at mestre sine fysiske, emotionelle og spirituelle virkeligheder, hvor helbredelse blev anset som værende en sidegevinst. Helbredelse fremstod som resultatet af en evne til at mestre de forskellige virkelighedsniveauer.

Ma-Uri behandlerens uddannelse

Uddannelsen varetages bl.a. Ma-Uri Friland og Ma-Uri Instituttet i Odder. Uddannelsen består af 3 moduler, hvoraf første modul består af et 6-dages kursus, hvorefter uddannelsen færdiggøres ved Ma-Uri Instituttet af grundlæggerne.

Som en del af uddannelsen indregnes en rejse til New Zealand.

Det er muligt at opnå RAB (Registreret Alternative Behandler) certificering.

Hvad kan behandles med Ma-Uri massage?

Ma-Uri behandling anvendes ved ubalancer i krop, sind og sjæl. Ma-Uri bruges bl.a. til følgende:

 • Afspændingsmassage
 • Healing
 • Behandling af angst
 • Afstressning
 • Lindring af smerter og ubehag

Ethvert menneske har sit eget indre helbredende miljø, sin egen indre kraft og vilje til forvandling. I et hvert menneske ligger der ressourcer til selvhelbredelse, forvandling og nyskabelse.

Det er gennem massagen muligt, at få 'døren' åbnet til disse ressourcer, så man kan bearbejde og frigøre indre begrænsninger, som f.eks. frygt, vrede, sorg, smerte, tab, magtesløshed eller traumatiske oplevelser.

Hvordan foregår en behandling med Ma-Uri massage?

Behandlerens opgave er at gå ind og ud af forskellige roller som f.eks. danseren, der via musikken, bevægelserne, rytmen og massageteknikker skaber det energifelt, som klienten kan benytte sig af i sin helbredelses- og transformationsprocess.

Behandleren udfører lange, glidende strøg i en rytme, hvor denne skifter mellem at bruge underarme og håndflader. Samtidig bevæger behandleren sig rundt om klienten med bestemte dansetrin og varierer derved tryk og rytme.

Det menes, at disse metoder sætter gang i blod og lymfe, der tilfører ilt og renser klientens muskler for affaldsstoffer. Dette hjælper klienten til at slippe smertefulde tanker, følelser osv. og skabe balance i krop og sind.

Klienten anses som 'healeren', dvs. initiativtageren og den ansvarlige for at nye helbredende processer bliver sat igang og får mulighed for at udfolde sig. Der er klientens opgave under massagen at undersøge, hvad der er af smerte- og stressfulde forhold i vedkommendes liv og dernæst lære at bruge massagen som et redskab til at få åbnet op og frigivet det, der indtil nu har stået i vejen.

Behandlerens opgave er at aktivere sin kreativitet og arbejde intenst med de 12 grundlæggende Ma-Uri elementer:

 • awareness (total opmærksomhed)
 • focus (totalt fokus)
 • timing
 • movement (bevægelse)
 • placement (placering)
 • precision (præcision)
 • rhythm (rytme)
 • breath (åndedræt)
 • connectedness (forbundethed, empati/indføling)
 • sacredness (spirituel forbundethed)
 • touch (berøring, dvs. fysisk forbundethed)

Når alle disse elementer bringes i overensstemmelse med hinanden og finjusteres i forhold til klienten, er det muligt at vække den helbredende og frigørende forvandlingskraft, som klienten rummer.