Sådan påvirker meditation din hjerne Artikel

Gennem meditation påvirker du hjernen og dermed hele kroppen. Gennem meditation kan du sænke dit blodtryk, mængden af stress-hormoner i kroppen og forsinke hjernens egen ældningsprocces.

Meditation sænker mængden af stresshormoner

Undersøgelser af meditations påvirkning af hjernen viser, at regelmæssig meditation øger mængden af alpha-stråler som hænger sammen med en afslappet og fredfyld sindstilstand. En øget aktivitet af Alpha-stråler sænker blodtrykket og hjertefrekvensen. Niveauet af stress hormoner i kroppen bliver også sænket og sindet bliver mere roligt.

Meditation gør der mere kreativ

Når meditationen bliver dybere, øges mængden af Theta-stråler. Det giver en endnu større afslappet tilstand og en større kreativ og intuitiv tankestrøm. Meditationen fremmer evnen til at løse problemer og åbner op for en spirituel indsigt og oplysthed. Delta-strålerne, som opstår under den dybeste meditation, giver den trænede meditatør adgang til underbevidstheden.

Erfarne meditatører kan også vise en øget mængde af gamma-stråler. Gamma-stråler forbinder man med en intens fokus og koncentration, specielt i den forreste del af hjernen, hvor de positive følelser genereres.

Studier har påvist at meditation:

  • Øger tykkelsen i den del af hjernen, som associeres med en kognitiv og følelsesmæssig proces og velvære
  • Øger aktiviteten i den del af hjernen, som bruges til at være opmærksom og tage beslutninger
  • Beroliger de områder i hjernen som associeres med følelsesmæssigt reaktivitet
  • Øger den generelle blodtilførsel til hjernen
  • Forhindrer at grå substans nedbrydes i hjernen, en normal proces i forbindelse med at vi ældes