Meningitis Artikel


Menigitis er en frygtet sygdom, fordi den kan give varige mén i form af lammelser, epilepsi, vand i hovedet og nedsat intelligens. Men der er heldigvis gode muligheder for helbredelse, uden at barnet får følgevirkninger af infektionen.

Hvis behandlingen sættes tidligt i gang og forløber godt, vil 80-90% overleve og kun ganske få vil få varige mén. Der findes flere former for meningitis. Infektionen kan skyldes bakterier eller virus.

Meningitis, som skyldes virus, har ikke så alvorligt et forløb. Sygdommen kan komme i forbindelse med anden infektion i kroppen, f.eks. kan bakterier fra en mellemørebetændelse brede sig med blodet til hjernehinderne.

Efter indførelse af MFR- og HIB-vaccinationen er antallet af meningitistilfælde faldet.

 • Temperaturen kan være normal eller blot let forhøjet.

 • Fontanellen bliver hævet og spændt.

 • Irritabilitet.

 • Vil ikke spise.

 • Evt. krampeanfald.

 • Nakkestivhed. Barnet gør modstand mod at få hagen bøjet ned til brystet.

 • Rødprikket udslæt under huden, kaldet petekkier. Barnet skal øjeblikkeligt under lægebehandling ved dette symptom.

HVAD KAN DU GØRE

 • Kontakte lægen, hvis du er i tvivl om barnet har de ovennævnte symptomer. Barnet må hellere ses en gang for meget end en gang for lidt af en læge.
 • Hvis barntes tilstand ændrer sig til det dårligere, skal du atter kontakte en læge, også selv om barnet er set af en læge tidligere i sygdomsforløbet.
 • Plej barnet som ved almen sygdomstilstand. Se også Feber.
 • Høj feber.

 • Kvalme og opkastninger.

 • Hovedpine.

 • Bevidsthedssløring, barnet bliver sløvt og svært at holde kontakt med.

 • Nakkestivhed, se ovenfor.

 • Rødprikket udslæt under huden, se ovenfor.
Barnet indlægges på hospitalet. Hvis det drejer sig om en meningitis, som skyldes bakterier, behandles barnet med antibiotika. Skyldes sygdommen en virus vil barnet blot blive observeret i nogle døgn og plejet i forhold til de symptomer, barnet har.


Menigitis er en frygtet sygdom, fordi den kan give varige mén i form af lammelser, epilepsi, vand i hovedet og nedsat intelligens. Men der er heldigvis gode muligheder for helbredelse, uden at barnet får følgevirkninger af infektionen.

Hvis behandlingen sættes tidligt i gang og forløber godt, vil 80-90% overleve og kun ganske få vil få varige mén. Der findes flere former for meningitis. Infektionen kan skyldes bakterier eller virus.

Meningitis, som skyldes virus, har ikke så alvorligt et forløb. Sygdommen kan komme i forbindelse med anden infektion i kroppen, f.eks. kan bakterier fra en mellemørebetændelse brede sig med blodet til hjernehinderne.

Efter indførelse af MFR- og HIB-vaccinationen er antallet af meningitistilfælde faldet.
 • Temperaturen kan være normal eller blot let forhøjet.

 • Fontanellen bliver hævet og spændt.

 • Irritabilitet.

 • Vil ikke spise.

 • Evt. krampeanfald.

 • Nakkestivhed. Barnet gør modstand mod at få hagen bøjet ned til brystet.

 • Rødprikket udslæt under huden, kaldet petekkier. Barnet skal øjeblikkeligt under lægebehandling ved dette symptom.

HVAD KAN DU GØRE

 • Kontakte lægen, hvis du er i tvivl om barnet har de ovennævnte symptomer. Barnet må hellere ses en gang for meget end en gang for lidt af en læge.
 • Hvis barntes tilstand ændrer sig til det dårligere, skal du atter kontakte en læge, også selv om barnet er set af en læge tidligere i sygdomsforløbet.
 • Plej barnet som ved almen sygdomstilstand. Se også Feber.
 • Høj feber.

 • Kvalme og opkastninger.

 • Hovedpine.

 • Bevidsthedssløring, barnet bliver sløvt og svært at holde kontakt med.

 • Nakkestivhed, se ovenfor.

 • Rødprikket udslæt under huden, se ovenfor.
Barnet indlægges på hospitalet. Hvis det drejer sig om en meningitis, som skyldes bakterier, behandles barnet med antibiotika. Skyldes sygdommen en virus vil barnet blot blive observeret i nogle døgn og plejet i forhold til de symptomer, barnet har.