Mere kontrol med blodsukkerniveauet efter maden anbefales Artikel

Dårlig kontrol med diabetes er en af de mest udbredte dødsårsager i den industrialiserede verden og et voksende problem i udviklingslandene.

Dårlig kontrol med diabetes er en af de mest udbredte dødsårsager i den industrialiserede verden og samtidig et voksende problem i udviklingslandene. Men der er håb forude. Bedre kontrol og behandling af diabetes kan mindske udbredelsen af hjerte/kar-sygdomme og dermed antallet af dødsfald.
Indtil nu har diabeteskontrol først og fremmest handlet om at blodsukkerniveauet lå normalt før måltiderne. Ny forskning peger dog på, at det kan være mindst lige så vigtigt for diabetikere at kontrollere deres blodsukkerniveau efter måltiderne.
En gruppe eksperter fra IDF - den Internationale Diabetes Federation - har for nylig sammenholdt en mængde videnskabelige studier og resultater og ud fra dem udarbejdet nye globale retningslinjer for diabeteskontrol og behandling af diabetes. Retningslinjerne skal fungere som støtte for læger og organisationer, der udvikler måder, der kan hjælpe diabetespatienter med at holde blodsukkerniveauet nede efter et måltid.
”Et højt blodsukker er farligt og øger risikoen for en lang række komplikationer og derfor er det vigtigt at indføre nogle metoder, som kan sænke blodsukkerniveauet efter måltiderne,” fortæller professor Henning Beck Nielsen, der har deltaget i IDFs arbejde med de nye retningslinier.

Blodsukkerniveauet bliver for højt

Hos mennesker med normalt stofskifte (glykosetolerance) kontrolleres og justeres blodsukkeret automatisk til det rette niveau. Efter maden producerer kroppen tilstrækkeligt med insulin til at holde blodsukkeret på et normalt niveau. Hos diabetikere sker der derimod ingen eller kun en meget begrænset regulering, og det medfører at blodsukkerniveauet bliver alt for højt efter måltiderne.

IDF anbefaler derfor, at mennesker med diabetes forsøger at holde deres blodsukkerniveau nede på under 7,8 mmol/l de to timer efter, de har spist. For at opnå et optimalt blodsukkerniveau, bør niveauet før måltiderne ligge på under 5.5 mmol/l. IDF anbefaler både behandlinger med medicin og en række andre tiltag, for eksempel motion og større fokus på kosten, som midler til at holde disse vigtige niveauer.
Personer, der bliver behandlet med insulin, bør måle glukoseniveauet mindst tre gange om dagen. For personer, som ikke bliver behandlet med insulin, bør overvågningsfrekvensen bestemmes individuelt.

Medicin, kost og kontrol

En række medicinske behandlinger, eksempelvis med insulin, har bevist at de effektivt hjælper med at sænke blodsukkerniveauet efter maden. Men også behandlinger uden medicin kan have en positiv effekt. IDF anbefaler vægtkontrol, fysisk aktivitet og en sund diæt med et lavt glykæmiskt index (et lavt indhold af de typer kulhydrater, som hurtigt omsættes til sukker i kroppen).

”Det udgør grundstene for effektiv behandling af diabetes. Det ikke bare sænker blodsukkerniveauet, men forbedrer også blodtrykket og kolesterolniveauet”, siger Professor Antonio Ceriello, som er talsmand for den gruppe eksperter, som har arbejdet med de nye retningslinjer.

Desuden anbefaler IDF, at man kontrollerer blodsukkerniveauet såvel inden som efter maden. Målet er at holde blodsukkeret på et niveau, der er så tæt på det normale som muligt.
Nogle af metoderne til at kontrollere blodsukkeret er dyre, og kan derfor være upopulære blandt politikere og læger.
”Det er dog vigtigt at huske på, at det i sidste ende er både meget bedre for patienterne og langt billigere for samfundet at kontrollere blodsukkerniveauet, end at behandle de komplikationer, som diabetes på lang sigt kan føre til,” siger professor Henning Beck Nielsen.