Metode, der kan hjælpe dig til at drikke mindre alkohol Artikel

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en dagbogs-metode, der kan hjælpe dig med at få overblik over situationen, hvis du netop har besluttet dig for at gøre noget ved dit alkoholforbrug. Når du ved, hvor, hvornår og hvorfor du drikker for meget, er det også nemmere at sætte ind de rigtige steder.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en dagbogs-metode, der kan hjælpe dig med at få overblik over situationen, hvis du netop har besluttet dig for at gøre noget ved dit alkoholforbrug. Når du ved, hvor, hvornår og hvorfor du drikker for meget, er det også nemmere at sætte ind de rigtige steder.

Sundhedsstyrelsens alkoholdagbog

Metoden går ud på, at du fører dagbog over dit alkoholforbrug. Metoden er hverken kompliceret eller uoverkommelig at følge, den kræver blot, at du er ærlig og at du er fast besluttet på igen at få et alkoholforbrug, som både du selv og dine omgivelser kan leve med på en god måde.

Dagbogen udfyldes på denne måde:

  • Tider: skriv hvornår du begyndte at drikke.
  • Hvor: fx hjemme, på værtshus, café, arbejdet eller i naturen.
  • Med hvem: kan fx være alene, med familie, venner, partner, arbejdskammerater eller sportskammerater.
  • Situation: kan fx være ensom, glad, frustreret, i feststemning, afslappet, stresset, usikker, deprimeret eller skuffet.
  • Konsekvenser: kan fx være en god aften, kom hjem i rimelig tid, blev for fuld, blev aggressiv, kørte beruset hjem, kom ikke tilbage på arbejde, var uoplagt næste dag eller havde tømmermænd.

De sidste tre felter her skal du ALTID udfylde:

  • Brugt tid: hvor mange timer, der gik fra første til sidste genstand.
  • Brugt penge: hvor mange penge, du har brugt på at drikke.
  • Genstande: hvor mange genstande, du har drukket i løbet af dagen.

Før dagbog over flere uger

Dagbogen er god til at finde ud af, hvor stort dit problem egentlig er. Hav altid din dagbog på dig, så du kan skrive ned, hvor mange genstande du drikker, men også hvornår og i hvilke situationer du har behov for at drikke.

Efter at have ført dagbog i nogle uger, ved du, hvordan dit forbrug og dit drikkemønster ser ud - og om du reelt har et problem med alkohol. Tommelfingerreglen om at kvinder højst bør drikke 14 genstande om ugen, og mænd højst bør drikke 21 genstande om ugen, kan bruges til at sammenligne dit eget forbrug med. Af hensyn til helbredet har Sundhedsstyrelsen indskærpet at kvinder ikke bør drikke mere en 7 genstande om ugen og mænd 14 genstande

Hvordan drikker du?

Udover at tænke i antal genstande i løbet af en uge, bør du også tænke på, hvor meget du drikker ad gangen - det er ikke nogen god idé fx. at drikke alle 14 eller 21 genstande på én gang. Du bør ikke drikke mere end 5 genstande på en dag
Prøv at tænke lidt over, hvordan du drikker, og om det kan have nogle konsekvenser:
  1. Drikker jeg - ud fra en saglig betragtning - så meget, at det har eller kan få skadelige konsekvenser?
  2. Er jeg klar til at ændre mine vaner for at undgå ulemperne ved mit forbrug?
Svarer du ja til disse to spørgsmål, er du parat til at nedsætte dit forbrug.

Læs mere om hvordan du ændrer dit alkoholforbrug i Sådan kan du ændre drikkevaner