Miltbrand (Antrax) Artikel

Læs om bakteriesygdommen miltbrand. Læs om miltbrand, der hyppigst kommer fra kvæg, får og heste. Find informationer om bacillus anthracis. Hvordan behandles miltbrand.


Definition og årsager


Miltbrand er en sjælden, men meget alvorlig infektion, forårsaget af bakterien Bacillus anthracis, der hovedsageligt inficerer større dyr som kvæg, får og heste. Fra disse dyr overføres bakterien meget sjældent til mennesker, og i de få tilfælde er smitten sket gennem sår og hudrifter. Der er også set meget få tilfælde af miltbrand efter indtagelse af meget inficeret kød, men aldrig i Danmark.

Bakterien er i stand til at danne såkaldte sporer, som er en del af den oprindelige bakterie med en flerlaget struktur, som gør bakterien modstandsdygtig overfor fysisk og kemisk påvirkning. Dette gør bakterien i stand til at overleve lang tid i det fri, og når den så igen får gode betingelser for at vokse, bliver den til en egentlig bakterie igen. Dette udgør et problem, da sporerne kan findes i støv især fra skind og uldindustrien i Asien og Afrika. I sjældne tilfælde er folk blevet smittet af sporerne i støv gennem luftvejene. Mange har hørt om miltbrand i forbindelse med terrorismen i USA i 2001. Her blev der sendt pulver med pakkepost, som indeholdt miltbrand sporer, hvilket kostede flere mennesker livet.

Bakterien og sygdommen findes ikke i Danmark, men kan i princippet importeres hertil med skind- og uldprodukter fra ovennævnte områder.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Symptomer på miltbrand


Miltbrand-infektionen kan være begrænset til hudområdet, hvor smitstoffet er trængt ind og viser sig oftest 2-3 dage efter smitte. Hudinfektionen begynder som små blærer, som siden flyder sammen til én større. Denne brister og tørrer ud og efterlader et mørkt område af døende væv i centrum. Den omgivende hud bliver rød og kløende. Herfra kan infektionen sprede sig til nærliggende lymfeknuder og til blodet, hvorefter der opstår almensymptomer med feber og ubehag. I værste tilfælde kan man få en potentielt dødelig blodforgiftning

Miltbrand kan også angribe lungerne ved indånding af bakterier eller bakteriesporer. Dette kan give en blødende lungebetændelse , som i mange tilfælde er dødelig.

Meget sjældent kan man ved indtagelse af meget inficeret kød få en blødende diarré , som også i næsten alle tilfælde er dødelig.

Forholdsregler og diagnose


Bliver man smittet med miltbrand, bliver man straks indlagt på en isolationsafdeling for at begrænse smitten. Er der tale om inficerede dyr, slagtes disse omgående og brændes. Diagnosen stilles på baggrund af en mikroskopisk undersøgelse af blodet eller en bloddyrkning .

Behandling


Får man miltbrand, skal man først behandles af en specialist med store mængder penicillin, samt anden mere bredspektret antibiotika. Det gives direkte i en blodåre. Efterfølgende skal man desuden behandles i 60 dage med yderlige antibiotika.

Forløb og komplikationer


Sygdommen er meget sjælden og findes ikke i Danmark. Efter opfindelse af antibiotika er prognosen god ved den milde form, som kun vedrører huden. Pådrager man sig miltbrand i lungerne eller mave-tarmkanalen, er sygdommen trods antibiotika behandling meget alvorlig, og i mange tilfælde dødelig.

Forebyggelse af miltbrand


For at undgå smitte anvendes maske og handsker ved arbejde med importerede skindprodukter fra Afrika og Asien og kontakt med smittede mennesker. I nogle lande forsøges med en vaccination af mennesker og dyr, men dette benyttes ikke i Danmark.