Modermælkserstatning Artikel

Modermælk er det bedste mad og drikke du kan give dit barn, mens hvis du ikke har mulighed for at amme, skal du give dit barn modermælkserstatning.


Modermælk er det bedste mad og drikke du kan give dit barn. Hvis du af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at amme, skal du give dit barn modermælkserstatning. Modermælkserstatning er baseret på komælk, og fremstillet således at det ligner modermælk mest muligt.

Modermælkserstatninger er fuldgyldige, og barnet kan ernæres fuldt og helt på disse. Der er meget skrappe krav til hvordan modermælkserstatninger ernæringsmæssigt skal sammensættes.

Find modermælkserstatning til ethvert behov på Rothes.dk - Danmarks online apotek

Modermælkserstatning findes i flere forskellige mærker på markedet. De kan købes som pulver ellers som drikkeklare. Spørg derfor din sundhedsplejerske til råds, da hun kan vejlede dig i, hvad der er bedst for netop dit barn.

Det er meget forskelligt hvor meget det enkelte barn spiser ved det enkelte måltid. Nogle børn spiser mere om aftenen end midt på dagen, hvor andre oplever at deres barn spiser mere om formiddagen. Som en grov rettesnor kan man sige at et barn har brug for ca. 1/6 af deres vægt i døgnet. Dvs. at et barn på 4200 g har brug for ca. 700 ml i døgnet, fordelt på ca. 5-6 måltider.

Det vil dog altid være barnets appetit der afgør den endelige mængde. Du må derfor aldrig presse dit barn til at spise op. Opvarmet modermælkserstatning skal bruges straks ved det enkelte måltid, og eventuelle rester skal kasseres.

Ved tilberedning af modermælkserstatning er det vigtigt med en god flaske- og suttehygiejne, da mælkerester er en god grobund for bakterier. Mælkerester sidder især i skruegangen og på kanterne. Husk derfor at flaske, sut og kapsel rengøres grundigt inden tilberedning. Flaskerne kan også vaskes i opvaskemaskinen. Mælkeresterne skal dog skylles af før opvask.

  • Skyl flasken grundigt med koldt vand efter måltidet. Sutten gnides ind - og udvendigt med køkkensalt, så alle mælkerester fjernes
  • Rengør flasken med flaskerenser i varmt vand og opvaskemiddel
  • Skyl flaske og sut i rent vand.
  • Kog flaske og sut i 2-3 min.
  • Stil flaske og sut til tørre, og dæk med et rent klæde indtil næste brug

Tilbered altid modermælkserstatning efter anvisningen på pakken. Doseringsanvisningen skal altid overholdes, da overdosering bevirker at barnet får for lidt væske og underdosering giver barnet for lidt næring.

I henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger er det bedst at tilberede modermælkserstatningen umiddelbart før barnet skal spise. Dvs. tilbered 1 flaske af gangen.

Husk altid at prøve temperaturen på håndledet inden du giver dit barn flasken. Mælken skal føles tilpas, og hverken for varm eller kold.