Monopol eller fri konkurrence på apotekerne? Artikel

I mere end 10 år har politikerne diskuteret om man skulle ophæve apotekernes monopol. Tanken er, at en modernisering af sektoren vil give bedre konkurrencevilkår på markedet, så der vil komme flere apoteker, længere åbningstider og lavere priser til gavn for forbrugerne. Det er Apotekerforeningen ikke enig i.

Service og sikkerhed er vigtigt i apoteket arbejdeI mere end 10 år har politikerne diskuteret om man skulle ophæve apotekernes monopol. Tanken er, at en modernisering af sektoren vil give bedre konkurrencevilkår på markedet, så der vil komme flere apoteker, længere åbningstider og lavere priser til gavn for forbrugerne. Det er Apotekerforeningen ikke enig i. Debatten præges af Apotekerforeningen og Matas. Vi har samlet nogle af argumenterne for og imod.

Apotekerforeningen vs. Matas

I 2001 blev det muligt at købe visse typer af håndkøbsmedicin i detailhandlen. Dermed var første skridt taget til at ophæve apotekernes monopol. Sverige, Norge og Island har allerede liberaliseret medicinudsalget, men her i Danmark er vi ikke kommet videre. Apotekerne vil holde fast i den nuværende model, hvor kun farmaceuter kan drive Apotek, mens specielt Matas ønsker at apoteker kan ejes af andre end farmaceuter. Her kan du se nogle af argumenterne :

Patientsikkerhed

Apotekerne: Kun farmaceuter må eje og drive apoteker

I Danmark skal man ligesom i omkring halvdelen af alle EU-landene være uddannet farmaceut for at være apoteker. Det er valgt, fordi det er den regulering, der bedst muligt sikrer apotekernes økonomiske uafhængighed og en uvildig rådgivning af kunderne. Som sundhedsvæsenets lægemiddeleksperter har apotekerne særligt fokus på at anvende den lægemiddelfaglige viden til at sikre korrekt brug af medicinen. Hver dag opdager apotekerne i gennemsnit 7 fejl, som kunne have betydet hospitalsindlæggelse.

Matas: Patientsikkerheden ligger ikke i ejerskabet

Det er ikke afgørende om et apotek er ejet af en farmaceut. Det er fagpersonalet, som sikrer en ordentlig service og vejledning af borgerne. Vi anbefaler, at det fortsat skal være en farmaceut, som har det faglige ansvar for lægemiddelhåndteringen på apoteket, og det skal uændret kun være farmaceuter samt farmakonomer, der må rådgive om medicin og ekspedere recepter.

Medicinpriser

Apotekerne: Detailhandlen vil øge medicinpriserne

Priskonkurrencen finder i dag sted ved 14 dages licitationer kombineret med apotekernes uvildige substitution til den billigste kopi, som sikrer, at den billigste leverandør vinder stort set hele det danske marked i 14 dage. Det giver leverandørerne et stærkt incitament til at tilbyde den laveste pris. Det har givet en skarp priskonkurrence med faldende priser i Danmark og internationalt set meget lave priser på al medicin udsat for generisk konkurrence.
En liberalisering, der flytter priskonkurrencen fra leverandørleddet til detailleddet vil ikke øge, men svække priskonkurrencen.

Matas: Fortjeneste og pris på medicin bør stadig være reguleret

Matas støtter op om lighed i sundhedsvæsenet. Derfor bør man bevare reglen om, at priserne på receptmedicin er ens landet over. Prissystemet med 14 dages auktioner og apotekets pligt til at anbefale borgeren det billigste produkt inden for hver substitutionsgruppe bør også fastholdes. Apotekernes fortjeneste på receptmedicin bør fortsat være ens – uanset hvilket lægemiddel, der sælges. Dermed bevares uvildigheden. Hvis monopolet ophæves, vil apotekerne fortsat være en del af sundhedsvæsenet, som derfor fortsat skal fastsætte apotekernes fortjeneste på apoteksforbeholdt medicin.

Antallet af apoteker i Danmark

Matas: Danmark har færrest apoteker i EU pr indbygger

Med over 17.000 indbyggere pr. apotek er Danmark det land i EU, som har færrest apoteker i forhold til befolkningens størrelse. Danmark indtager taberpladsen med stor margin. For næstsidst ligger Holland og Sverige, der begge har lidt over 8.000 indbyggere pr. apotek. Der er så få danske apoteker til at sælge de årligt over 58 mio. receptpakker, at apotekerne mangler incitament til at give borgerne den bedste service. Hver apoteksejer har i gennemsnit et årligt overskud til sig selv på ca. 1,4 mio. kr.

Apotekerne: Vi har lave ventetider på apoteket

Der er 314 apoteker i Danmark, hvor borgerne, som det eneste sted i sundhedssektoren, kan gå direkte ind fra gaden – uden tidsbestilling – og modtage rådgivning og blive vejledt af en sundhedsfagligt uddannet medarbejder. Alligevel er den gennemsnitlige ventetid på apoteket kun 3,1 minutter.
En intern økonomisk udligningsordning i sektoren sikrer, at der i Danmark også er apoteker i de tyndt befolkede områder, hvor der ikke er et driftsøkonomisk grundlag for at drive et apotek. Uden udligningsordningen er det sandsynligt, at 43 apoteker i mindre byer samt over 150 tilhørende udleveringssteder for medicin i yderområder ville være truet af lukning.

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen vil modernisere apotekerne

I et debat indlæg i Børsen den 17. Marts understreger direktør i konkurrence- og forbrugerstyrelsen Agnete Gersing, at styrelsen ønsker at modernisere sektoren fordi den nuværende lovgivning forhindre en sund konkurrence.

- De bedste apoteker kan ikke vokse sig større og det er ikke muligt at have apoteker der hvor borgerne er f.eks. i storcentre, sygehuse og trafikknudepunkter, skriver Agnete Gersing i sit debatindlæg
Hun mener at Apotekerforeningen skaber tvivl om fordelene ved en åben konkurrence ved at komme med halve sandheder.

Kilde:

Debatindlæg i Politiken d. 28.2.2014

Lægemiddelforbrug og apoteksdrift i Danmark

Børsen 17. Marts 2014