Motion på recept - motionscentre Artikel

Motion på recept, Motionsmanualen, motionscentre


Motionscentre har tidligere haft et lidt blakket ry. Det var noget med bodybuilding, anabole steroider, "hjernedøde" muskelbundter, der pumpede jern og ikke noget for almindelige mennesker. Det image er ændret meget i de senere år. De mere tvivlsomme steder eksisterer vel nok stadig, men det store flertal af motionscentre er nu seriøst arbejdende mødesteder for mange forskellige typer af motionister.

Centrene opererer med to niveauer af uddannelse af instruktørerne. Første trin er en uddannelse til fitnessinstruktør, som varer 3-6 måneder. Andet trin er en såkaldt "personlig-træner" uddannelse. Fitnessinstruktør uddannelsen er imidlertid ikke beskyttet eller officielt anerkendt, og enhver kan derfor i princippet kalde sig det. I de store fitnesscentre vil man dog nok udelukkende kunne møde veluddannede instruktører, men der er altså grund til at være opmærksom på kvaliteten af vejledning.

Den uddannede instruktør har kurser i fysiologi, bevægeapparat, aerob og anaerob træning, typiske skader/sygdomme og førstehjælp. De rekrutteres blandt idrætsstuderende, fysioterapeuter og sygeplejersker.

Et af de store centre, Fitness dk, har oprettet specielle hold i samarbejde med patientforeninger med sagkyndig hjælp fra speciallæger. Der er f. eks i samarbejde med Hjerteforeningen oprettet "hjertehold", som instrueres af trænere, der er superviseret af en kardiologisk sygeplejerske. I samarbejde med Gigtforeningen er der "gigthold" ledet af en sygeplejerske med særlig kendskab til gigtsygdomme. Ligeledes har Fitness dk oprettet "seniorhold", "diabeteshold", og endelig er der hold for overvægtige - både voksne og børn.

Disse hold for overvægtige bliver trænet og kostundervist i særlige lokaler, hvor de ikke skal dele omklædningsrum eller træningsfaciliteter med andre. Dermed er en stor forhindring for at deltage fjernet. Når først de overvægtige er kommet i gang, betyder det mindre, men i starten er det meget væsentligt udelukkende at være blandt "lidelsesfæller".

Mange fitnesscentre har lignende tilbud, så man er nødt til at undersøge, hvad det lokale center kan byde på.