Motion på recept - Motionsmanualen artikel

Motion på recept - Motionsmanualen - målgrupper


Hvem henvender Motionsmanualen sig til?

I regeringens sundhedsprogram, "Sund hele livet", fra september 2002 er en af grundtankerne, at sundhed er et fælles anliggende, "Ingen kan alene løfte opgaven med en bedre sundhed".

I programmet opregnes de otte "folkesygdomme", der skal udvikles strategier for. Det er:

  • Aldersdiabetes

  • Forebyggelige kræftsygdomme

  • Hjerte-karsygdomme

  • Osteoporose

  • Muskel- og skeletlidelser

  • Astma og allergiske sygdomme

  • Psykiske lidelser

  • Kronisk obstruktiv lungesygdom

I relation til disse folkesygdomme identificeres en række risikofaktorer, hvor fysisk inaktivitet rangerer som selvstændig faktor. Fysisk aktivitet har en selvstændig sundhedsfremmende virkning. Derudover har motion gunstig effekt i varierende grad på alle de nævnte "folkesygdomme". Det er en oplagt opgave for P.L.O., DSAM's forebyggelsesudvalg og Komiteen for Sundhedsoplysning at tage del i at "...løfte opgaven med en bedre sundhed".

Fysisk inaktivitet er et område med betydning for hele befolkningen og ikke kun den del, der har en sygdom. 20-30% af befolkningen er fysisk inaktive i så høj grad, at deres helbred er truet, og antallet af personer med stillesiddende arbejde er i år 2000 oppe på 37%. Det er en stigning på 4% fra 1987. Disse folk med stillesiddende job kompenserer ikke ved at være mere aktive i fritiden. Disse kriterier betyder, at det potentielle antal kandidater til fysisk aktivitet omfatter flere millioner danskere.

Derfor vil Motionsmanualen ikke kun beskæftige sig med fysisk aktivitet som sygdomsbekæmpende foranstaltning, men også som profylakse. Opbygningen indretter sig efter denne målsætning. Den praktiserende læge har en meget bred berøringsflade til befolkningen og med vores kendskab til familierne, vil vi have let ved at identificere personer, der tilhører en risikogruppe.

Relaterede artikler

artikel

Knogleskørhed - forebyggelse og sundhedsfremme

I mange tilfælde opstår de første knogleskørhedsbrud fra 60-års alderen. De...

Redaktionen 18/01/2009
artikel

Knogleskørhed hos mænd - Forebyggelse og behandling

De fleste opfatter knogleskørhed som en sygdom, der primært rammer kvinder ...

Redaktionen 12/06/2006
artikel

Knogleskørhed og hormonbehandling

Der er flere faktorer forbundet med øget risiko for knogleskørhed, hvor den...

Redaktionen 23/05/2006
artikel

Nyttig viden om knogleskørhed

Læs mere om nyttig viden om knogleskørhed, som bl.a. bløde knogler, knogleb...

Redaktionen 18/01/2009
artikel

Knoglebrud (Frakturer)

Et knoglebrud (en fraktur) er en tilstand, hvor knoglen udsættes for større...

Redaktionen 19/10/2006
artikel

Slut med gamle svæklinge

Slut med gamle svæklinge. Mangel på et vigtigt antioxiderende enzym ser ud ...

Redaktionen 11/09/2006
artikel

Generelt om knogleskørhed

Man taler om knogleskørhed (osteoporose) når der er forsvundet så meget af ...

Redaktionen 18/01/2009
artikel

Spinalstenose - ældre skal ikke blot affinde sig med rygproblemer og gangbesvær

Spinalstenose hos ældre. Ældre skal ikke blot affinde sig med rygproblemer ...

Redaktionen 02/02/2006
artikel

Aldersforandringer i huden

Huden forandres tydeligt med alderen, men hvad er årsagen og kan man gøre n...

Redaktionen 14/05/2004