Musikterapi kategori

Musikterapi af typen Guided Imagery and Music (GIM) er en receptiv musikterapiform, hvor musikken bruges til at stimulere billeder og følelser.

Guided Imagery and Music (GIM) er en dybtgående musik-psykoterapeutisk metode, hvor særligt udvalgt klassisk musik bruges til at skabe indre oplevelser.

GIM bygger på musikkens evne til at fastholde stemninger og følelser, som vækker associationer og minder. GIM danner en støttende ramme for et bredt spektrum af oplevelser, for bearbejdning og transformation af indre tilstande.

Musikterapeutens uddannelse

Uddannelsen til GIM-musikterapeut består af 3 trin, og tager ca. 3 år at gennemføre.

  • Trin 1: 5 dages workshop i GIM-metoden. Personlige og transpersonlige bevidsthedsniveauer udforskes gennem musikrejser to og to og i gruppe. Gennemgang af GIMs historie, teori og GIM-metodens bestanddele og etik. Denne workshop er forudsætningen for, at man kan gå videre med den fortsatte træning. Trin 2 og 3 er for terapeuter, som ønsker at bruge GIM i deres arbejde.
  • Trin 2 og 3: dette strækker sig over en periode på 3 år. Forudsætningen foruden trin 1, er en bachelorgrad eller lignende akademisk uddannelse. Videreuddannelsen forudsætter undervisning i bevidsthedsteorier. musikkundskab og musikkens oplevelses-potentialer. Man skal desuden have et antal egenterapisessioner, sessioner med andre, supervisioner og konsultationer.

Det anbefales, at den studerende har to års erfaring med klinisk arbejde indenfor et relevant felt. Der kan gives dispensation for manglende terapeutisk uddannelse, hvis den påbegyndes og gennemføres inden afslutningen af GIM-uddannelsen.

Hvad kan behandles med musikterapi?

GIM Selskabet fortæller, at musikterapi bruges i forbindelse med følgende:

  • Arbejdet med mennesker som ønsker større selvindsigt og problemløsninger.
  • Behandling i privatpsykoterapeutisk praksis
  • Behandling i psykoterapeutisk arbejde i psykiatrien
  • Behandling på terminalafdelinger
  • Komplementær terapi efter kræftbehandling

Musikterapi kan endvidere anvendes som psykoterapi, kriseterapi og personlig udvikling.

Hvordan foregår en behandling med musikterapi?

En GIM-session varer fra 1 1/2 til 2 timer og består af en indledende personlig samtale, en guidet afspænding, musiklytning 30-45 minutter, mandalategning (cirkelindrammet tegning), samt en afsluttende samtale.

Under den indledende samtale aftales fokus for musikrejsen, som f.eks. kan være et billede fra en drøm, en vanskelig situation eller følelse, et kropssymptom, relationen til en vigtig person, eller en åbning mod nye horisonter eller dele af en selv. Den rejsende ligger ned under afspænding og musiklytning, og terapeuten er guide og opretholder en dialog med lytteren under hele rejsen, samt nedskriver den rejsendes fortælling.

Musiklytningen foregår i en let ændret bevidsthedstilstand og kan bringe kontakt til indre billeddannelser, følelser, krops- og sanseoplevelser, (barndoms)erindringer, fordybede musikoplevelser, eksistentielle og spirituelle oplevelser og indsigter.

Musikken består af et program af symfonisk klassisk musik, designet til brug for forskellige typer af processer og temaer, f.eks. sorgbearbejdning, relationsarbejde, livsovergange, højdepunktsoplevelser etc.

Efter rejsen bearbejdes oplevelsen via samtale og evt. mandalategning og kropsarbejde.

Yderligere information

GIM blev udviklet i 1970'erne af musiker og musikterapeut Helen Bonny fra Maryland, USA.

Metoden er siden videreudviklet og udbredt over det meste af verden. Der er blevet lavet en del forskningsprojekter, som dokumenterer effekten af GIM på såvel fysiske faktorer (f.eks. blodtryk, stresshormoner, immunforsvar) som psykiske faktorer (f.eks. livskvalitet, depression, mening og sammenhæng i tilværelsen).

GIM-terapeuter er organiseret i Association of Music and Imagery (AMI), og er underlagt organisationens etiske regler samt krav om stadig videreuddannelse og supervision.