Muskeltumorer Artikel

En musketumor (muskelknude) i skelletmuskulaturen opstår sjældent og er ofte godartede. Symptomerne på en godartet og ondartet tumor (kræft) er samlet set forskellige, men kan overlappe. Hvis man opdager en knude hvilket som helst sted på kroppen, er det vigtigt at søge læge.

En musketumor (muskelknude) i skelletmuskulaturen opstår sjældent og er ofte godartede. Symptomerne på en godartet og ondartet tumor (kræft) er samlet set forskellige, men kan overlappe. Hvis man opdager en knude hvilket som helst sted på kroppen, er det vigtigt at søge læge.

Definition og årsag

En tumorvækst i skelettets muskulatur er en sjælden tilstand, og det vil i langt de fleste tilfælde dreje sig om en godartet knude. Der ses kun et par stykker af de ondartede tumorer (kræft) i skeletmuskulaturen om året.

Knuden opstår ved øget og/eller ændret vækst af muskelcellerne. De godartede har ikke evnen til at vokse ind i omkringliggende væv eller at sprede sig med blodet. Det har de ondartede derimod.

Da musklerne har en stor blodforsyning, har de ondartede tumorer tendens til hurtig spredning, og det er derfor en meget alvorlig sygdom med høj dødelighed.

Symptomer og muskeltumorer

Den godartede tumor

Der kan mærkes en knude i musklen. Den vil ofte være uøm og vokse forholdsvist langsomt. Den vil kunne skubbes frit (er forskydelig) under hud og bindevæv.

Den ondartede tumor

Der kan ligeledes mærkes en tumor under huden på en muskel. Den kan både være øm eller uøm. Den kan være kommet forholdsvis pludseligt pga. en hurtig vækst. Den kan være groet fast til huden eller muskelsenespejlet, hvorfor den er umulig at smutte frit under huden (ikke forskydelig).

Diagnose

Det er meget vigtigt at søge læge, hvis man opdager en knude hvilket som helst sted på kroppen. Lægen vil mærke på knuden, og hvis der er mistanke om en tumor, vil man kunne vælge forskellige former for billeddiagnostisk undersøgelse for at danne sig et overblik over størrelse og evt. spredning. Man vil ligeledes tage en biopsi (vævsprøve) af tumoren for at undersøge den for ondartede celler.

Behandling af muskeltumorer

Den godartede tumor

En sådan vil ofte vokse til en vis størrelse, hvorefter væksten stopper. Man vil ofte ikke gøre andet end at se en sådan tumor an. Hvis den derimod fortsætter sin vækst, eller der udvikles gener eller smerter, fjernes den ved en operation.

Den ondartede tumor

Den skal fjernes ved et operativt indgreb, hvor man tager mere af det omkringliggende væv end ved den godartede. Er der spredning til lymfeknuder, bortopereres de så vidt muligt også. Man vil i nogle tilfælde forsøge at mindske tumoren med kemoterapi (cellegift) og/eller strålebehandling inden operationen. Da tumoren ofte har spredt sig på diagnosetidspunktet, kan det være umuligt at fjerne alt tumorvæv, og man må forsøge at bremse udviklingen og lindre symptomerne med kemoterapi og stråler.

Forløb og komplikationer

For den godartede tumor ses der meget få komplikationer. I sjældne tilfælde kan tumor konvertere til en ondartet tumor, men da den løbende kontrolleres, er prognosen meget bedre end ved en nyopstået ondartet tumor.

Prognose for den ondartede tumor afhænger af størrelse og spredningen på diagnosetidspunktet. Er det muligt at fjerne alt tumorvævet ved operation, er man principielt kureret. Som tidligere nævnt er dette dog ofte ikke muligt, da tumor har tendens til hurtigt at sprede sig til andre dele af kroppen, hvilket gør kurerende operation umulig.