Når søvnen bliver et problem! Artikel


Op til 20 procent af alle danskere
har søvnproblemer

De fleste mennesker har oplevet en enkelt eller et par nætter med dårlig eller ingen søvn. Man er træt, uoplagt, reagerer klart langsommere end normalt, er mere irritabel, laver fejl og mangler i det hele taget overskud og energi.
Dette problem er faktisk hverdag for mange i dagens Danmark. Op til 20% af den danske befolkning lider af dårlig søvnkvalitet eller alvorligere søvnsygdomme.

Søvnproblemer skal tages alvorligt

Får vi ikke den søvn vi behøver får vi problemer. Bare en enkelt nat med for lidt søvn eller dårlig søvnkvalitet giver anledning til at den enkelte person føler sig uoplagt og med dårligere præstationsevne end normalt. Hvis dette sker en enkelt dag med en rimelig forklaring som årsag til den dårlige nattesøvn er det ikke noget man skal tage alvorligt.

Men en del mennesker oplever dette ret ofte og årsagen kan være det, som vi med dagens undersøgelsesteknik kan, diagnosticere som søvnforstyrrelser eller søvnsygdom.

De typiske søvnproblemer

Som oftest skyldes søvnforstyrrelser følgende:
  • Insomni
  • Snorken
  • Obstruktiv søvnapnø
  • Døgnrytmeforstyrrelser
  • Narkolepsi

Diagnosticering af søvnproblemer

At føre søvnskema er en enkel måde at beskrive sin søvn på. Et søvnskema er en slags søvndagbog hvor man skriver ned hvor meget og hvornår man sover. Dermed kan man over en 2 ugers periode for et overblik over søvnen. I mange tilfælde må man dog supplere med en egentlig undersøgelse af søvnen. Man kan herefter bedre planlægge hvilke funktioner man vil registrere ved en egentlig natlig registrering.

Flere patienter kan hjælpes ved rådgivning, mens andre skal igennem en natlig registrering for at diagnosticere problemet.

Registrering af søvn

Den natlige registrering kan foregå ambulant, dvs. at patienten sover hjemme i sin seng med et registreringsudstyr, eller den kan foregå i klinikkens søvnlaboratorium.

CRM - cardio-respiratorisk monitorering

Man skelner mellem natlig cardio-respiratorisk monitorering (CRM) og poly-somno-grafi (PSG). Ved den cardiorespiratoriske monitorering måles specielt vejrtrækningsmønsteret om natten og denne metode bruges til ambulant at diagnosticere søvnapnø.

PSG- poly-somno-grafi

Ved PSG måles søvn EEG (hjernebølger), EOG (øjenbevægelser) og EMG (muskelspænding), sammen med andre parametre. Med denne metode kan man se de forskellige søvnfaser vekslen og eventuelle forstyrrelser af søvnkvaliten.

Behandling af søvnproblemer

Ud over de 5 nævnte og mest typiske sygdomme, findes der indtil nu 84 forskellige diagnoser som definerer søvnsygdomme. For at komme til klarhed over hvilken diagnose, der er den rette og for at indsætte den rette behandling kræves der det rette undersøgelsesudstyr og den rette ekspertise.
Læs også om den normale søvn
Læs om hvad søvn er og hvorfor vi sover


Op til 20 procent af alle danskere
har søvnproblemer

De fleste mennesker har oplevet en enkelt eller et par nætter med dårlig eller ingen søvn. Man er træt, uoplagt, reagerer klart langsommere end normalt, er mere irritabel, laver fejl og mangler i det hele taget overskud og energi.
Dette problem er faktisk hverdag for mange i dagens Danmark. Op til 20% af den danske befolkning lider af dårlig søvnkvalitet eller alvorligere søvnsygdomme.

Søvnproblemer skal tages alvorligt

Får vi ikke den søvn vi behøver får vi problemer. Bare en enkelt nat med for lidt søvn eller dårlig søvnkvalitet giver anledning til at den enkelte person føler sig uoplagt og med dårligere præstationsevne end normalt. Hvis dette sker en enkelt dag med en rimelig forklaring som årsag til den dårlige nattesøvn er det ikke noget man skal tage alvorligt.

Men en del mennesker oplever dette ret ofte og årsagen kan være det, som vi med dagens undersøgelsesteknik kan, diagnosticere som søvnforstyrrelser eller søvnsygdom.

De typiske søvnproblemer

Som oftest skyldes søvnforstyrrelser følgende:
  • Insomni
  • Snorken
  • Obstruktiv søvnapnø
  • Døgnrytmeforstyrrelser
  • Narkolepsi

Diagnosticering af søvnproblemer

At føre søvnskema er en enkel måde at beskrive sin søvn på. Et søvnskema er en slags søvndagbog hvor man skriver ned hvor meget og hvornår man sover. Dermed kan man over en 2 ugers periode for et overblik over søvnen. I mange tilfælde må man dog supplere med en egentlig undersøgelse af søvnen. Man kan herefter bedre planlægge hvilke funktioner man vil registrere ved en egentlig natlig registrering.

Flere patienter kan hjælpes ved rådgivning, mens andre skal igennem en natlig registrering for at diagnosticere problemet.

Registrering af søvn

Den natlige registrering kan foregå ambulant, dvs. at patienten sover hjemme i sin seng med et registreringsudstyr, eller den kan foregå i klinikkens søvnlaboratorium.

CRM - cardio-respiratorisk monitorering

Man skelner mellem natlig cardio-respiratorisk monitorering (CRM) og poly-somno-grafi (PSG). Ved den cardiorespiratoriske monitorering måles specielt vejrtrækningsmønsteret om natten og denne metode bruges til ambulant at diagnosticere søvnapnø.

PSG- poly-somno-grafi

Ved PSG måles søvn EEG (hjernebølger), EOG (øjenbevægelser) og EMG (muskelspænding), sammen med andre parametre. Med denne metode kan man se de forskellige søvnfaser vekslen og eventuelle forstyrrelser af søvnkvaliten.

Behandling af søvnproblemer

Ud over de 5 nævnte og mest typiske sygdomme, findes der indtil nu 84 forskellige diagnoser som definerer søvnsygdomme. For at komme til klarhed over hvilken diagnose, der er den rette og for at indsætte den rette behandling kræves der det rette undersøgelsesudstyr og den rette ekspertise.
Læs også om den normale søvn
Læs om hvad søvn er og hvorfor vi sover