Naturlægemidler Artikel

Naturlægemidler (naturmedicin) er lægemidler, hvis aktive indholdsstoffer kun findes naturligt i planter. Indholdsstofferne i naturlægemidlerne må ikke forekomme i koncentrationer, der er væsentligt større end i naturen. Naturlægemidler bliver registreret hos Lægemiddelstyrelsen, hvor der stilles krav om dokumentation for den farmaceutisk-kemiske kvalitet af produktet og sikkerheden i brugen af naturlægemidlet.

.