Nedsat hørelse - Når dagligdagen bliver en udfordring Artikel

Mennesker med nedsat hørelse skal hele tiden anstrenge sig for at høre, og det tager på kræfterne. Derfor er mange af dagligdagens opgaver - både på arbejdet og i privatlivet - anstrengende og trættende.

Der findes heldigvis gode tekniske hjælpemidler, som kan lette hverdagen, men det forudsætter en erkendelse af problemet hos den høreskadede.

Nedsat hørelse - Vi skal erkende problemet

Træthed og manglende evne til at overkomme ting, som mennesker med normal hørelse klarer uden problemer, er almindelige symptomer hos personer med nedsat hørelse.

Mange ser imidlertid ikke sammenhængen mellem træthed og dårlig hørelse. Og ofte tager det flere år inden de selv erkender, at de har problemer med hørelsen og er nødt til at indrette deres liv efter det.

Derefter kan der igen gå mange år inden de også erkender, at det er nødvendigt med behandling - også selvom gentagne episoder med ukorrekte opfattelser af samtaler, misforståelse af informationer osv., løbende minder om problemet.

Nedsat hørelse kan give problemer på jobbet

I en jobsituation er det vigtigt at kunne kommunikere med kollegaer, overordnede, eventuelle samarbejdspartnere og kunder.

Hvis hørelsen hos en ansat ikke er tilstrækkelig god, og kollegaerne ikke er bekendte med problemet, kan der let opstå uheldige situationer, og det kan i værste fald føre til en fyring.

Når en person har nedsat hørelse, skal hjernen hele tiden arbejde på højtryk for at forsøge at opfange lydene udefra, og sortere, bearbejde og tolke dem til et forståeligt lydbillede.

Derfor kan den nedsatte hørelse også føre til en sygemelding pga. udbrændthed, som muligvis kunne være undgået, hvis vedkommende havde haft et høreapparat eller et andet teknisk hjælpemiddel. Generelt er der også flere førtidspensionister med nedsat hørelse i forhold til gennemsnitsdanskeren.

Nedsat hørelse kan føre til social isolering

Ligeledes kan det være svært at have nedsat hørelse og et normalt fungerende privatliv samtidigt, da den høreskadede ofte vil foretrække at blive hjemme i stedet for at tage til fritidsaktiviteter, festlige sammenkomster og lignende.

Den nedsatte hørelse kan med andre ord føre til social isolation, fordi det bliver for besværligt og udmattende at deltage i en normal samtale. Det kan eksempelvis være på en restaurant, hvor der kommer mange lyde fra alle sider.

Den sociale isolering indebærer ikke kun, at personen med nedsat hørelse bliver ensom og føler sig udenfor, men også at omverden kommer til at opfatte vedkommende enten som asocial eller som en, der ikke længere bryder sig om sine venners selskab.

At minimere samvær med andre er i virkeligheden blot den hørehæmmedes overlevelsesstrategi for at kunne have en nogenlunde udholdelig hverdag. Den træthed, der melder sig efter en enkelt hyggelig aften med samtale og musik i baggrunden, kan ikke blot klares med en god nats søvn, men kræver flere dages afslapning i rolige omgivelser. Og dette er selvsagt yderst svært at overholde, hvis man samtidig har et arbejde at passe.

Symptomer på nedsat hørelse

Hvis man over en periode føler sig meget udmattet og samtidig oplever, at andre personer taler utydeligt, kan det være et tegn på, at hørelsen er begyndt at blive dårligere.

Andre symptomer på nedsat hørelse kan være en følelse af, at der er lagt et låg over øret, at det suser i øret eller at man har svært ved at opfatte, hvad der bliver sagt, når der er flere personer tilstede i lokalet.

Hvis ét eller flere af disse symptomer er tilstede, bør man gå til lægen og få problemet undersøgt hurtigst muligt. Hos lægen foretages en høreundersøgelse eller patienten sendes videre til en høreklinik.

Der er flere grader af nedsat hørelse, og derfor findes der også forskellige løsningsmuligheder. Samtidig har en person med et arbejde, der f.eks. indebærer hyppige møder, brug for et andet høreapparat end en ældre person, der generelt kommer mindre ud.

Et nyt liv med høreapparat - Det kræver tilvænning

Men det kan godt tage et stykke tid at vænne sig til at bruge høreapparatet, ligesom der er brug for at få apparatet tilpasset både øret og hørelsen korrekt, og derefter at få apparatet finjusteret med jævne mellemrum.

Samtidig er det vigtigt at indse, at selv med det bedste høreapparat, har tilværelsen forandret sig.

På trods af besværlighederne i forbindelse med at bruge et høreapparat, vil det i de allerfleste tilfælde være en stor hjælp i dagligdagen, og det vil både kunne bevirke, at man kan beholde sit arbejde og få en stor del af den tabte livskvalitet tilbage.