Ny lovende behandling af aldersrelateret makuladegeneration (AMD) Artikel

I de sidste cirka 6 år har behandling af våd AMD med lavenergi laserlys (PDT, TTT) været det bedste tilbud til i bedste fald at bremse eller forhale læseblindhed pga AMD.Nu er det muligt i Danmark at tilbyde en ny banebrydende medicinsk terapi af våd AMD, som på et langt tidligere stadium af sygdommen stopper aggressiv nethindedegeneration.

I de sidste cirka 6 år har behandling af våd AMD med lavenergi laserlys (PDT, TTT) været det bedste tilbud til i bedste fald at bremse eller forhale læseblindhed pga AMD.

Nu er det muligt i Danmark at tilbyde en ny banebrydende medicinsk terapi af våd AMD, som på et langt tidligere stadium af sygdommen stopper aggressiv nethindedegeneration.
Rationalet ved den nye behandling er en farmakologisk blokade af vækstfaktorer, hvorved videre-udviklingen af vildtvoksende utætte blodkar med væskeudtrædning/blødninger under nethindens synscenter(makula lutea) bremses.

I fagsprog benævnes behandlings princippet antiangionesis(antiblodkar-dannelse). I Danmark er der aktuelt 3 medicinske præparater tilgængelige(Macugen, Lucentis, Avastin) til denne terapi - flere farmaka er under udvikling. De foreløbige resultater med mere end 2 års observations tid er gode:
 • 90 af behandlede patienter med våd AMD bevarer synet og heraf vil ca 40 opleve en synsforbedring!

 • Det er første gang, vi kan tilbyde en terapi af våd AMD med så stor sansynlighed for synsgevinst.

 • En markant fremgang sammenlignet med lavenergi laserlys terapi.

 • Dog synes en kombinationsterapi med antiangionese og lavenergi laserlys at give endnu bedre resultater!
Det skal understreges, at man ikke kan genskabe syn i den del af synscentret, som allerede er omdannet til "dødt" arvæv.

Selve behandlingen med antiangiogenetiske præparater foregår kort beskrevet som et mindre ambulant indgreb med indoperation af medicinen i glaslegemet foran nethindens synscenter (makula lutea) i lokalbedøvelse. Indgrebet er kortvarigt og med meget lille risiko for infektion, blødning, grå- og grøn stær samt nethindeløsning ved professionel udført operations teknik under sterile forhold.

Behandlingen skal foreløbig på årsplan udføres 2 - 4 gange. Det medicinske præparat er dyrt, ca. 10.000 for hver behandling. Der er således en kraftig appel til det sundhedspolitiske system i Danmark om tilskud. Har man en sundhedsforsikring, kan man få dækket en del af udgifterne ved behandling i privat regi foruden en mulighed for tilskud til det medicinske præparat.

Fremtidig forebyggelse - profylakse AMD

Nye internationale undersøgelser giver en positiv forventning om en effektiv profylakse mod udvikling af våd AMD. Der indopereres et medicinsk præparat på øjeæblets bagside som et depot 2 gange årligt.Vi håber på endelige resultater i løbet af ganske få år.

Profylaktisk behandling med antioxidanter, sporstoffer mm. i tabletform anbefales fortsat!

Facts om AMD

 • Ved aldersbetinget makuladegeneration (AMD) går synscellerne i den gule plet til grunde. Personens skarpe syn svækkes, hvorimod det perifere orienteringssyn bevares. (figur 2a og b)
 • Det enkelte individ ramt af AMD får sværere ved at klare hverdagen. Det svækkede syn betyder, at patienten får svært ved at læse, se fjernsyn, tilberede og spise mad samt som noget af det værste: at genkende ansigtstræk. Patienter med AMD bliver således afhængige af hjælp fra andre.

Graden af synshandicap kan være vanskelig at forstå for familie og bekendte, da tilstanden ikke er synlig for andre! Dette er yderligere en stor psykisk belastning for alle sygdomsramte af AMD.
 • AMD er en alvorlig sygdom: 2/3 af de danskere som bliver erklæret blinde i Dansk Blindesamfund, har AMD som sygdomsårsag. Sygdommen er således i Danmark og i den vestlige verden den hyppigste årsag til blindhed og svagsynethed.

 • Ca. 12 af danskere i alderen over 60 år rammes af AMD. I aldersgruppen over 75 år er tallet steget til 40.
 • Der skelnes mellem våd og tør AMD. 85 af AMD-patienterne har den tørre form af AMD, som ikke kan behandles med laser eller farmakologisk (figur 2a og b). I denne gruppe kan man dog ved stærk optik hjælpe mange personer.
 • Et tidligt advarselstegn på våd AMD (figur 3a og b) er, at lige linier bølger, eller der opstår en central mørk plet. Dørkarme eller andre lige linier ser pludselig ud til at være krumme. Der indtræder stærkt generende læseproblemer.

 • Ca. 15 af patienterne har den alvorlige våde makula-degeneration. Denne form for AMD udvikler sig hurtig og medfører en stor risiko for læseblindhed. Den våde form for AMD er årsag til, at 90 af de tilfælde, hvor AMD fører til læseblindhed.

 • På baggrund af danske og internationale undersøgelser skønnes det, at der er i Danmark forekommer cirka 2.000 nye AMD-tilfælde af våd type om året og herved behandlingskrævende ved rettidig opsporing. (figur 3a og b)!

 • Det er af afgørende betydning for behandlingen af våd AMD, at denne sker indenfor kort tid efter sygdommen er erkendt. I modsat fald vil sygdommen medføre så meget arvæv i øjet, at behandlingen ikke kan finde sted.

Behandling af AMD med lavenergi laserlys

 • Lige under synscentret (makula lutea) kan man oftest meget effekivt fjerne AMD med "varm" laserenergi dvs fotokoagulation-jævnfør anden artikel på hjemmesiden.

 • Langtidsresultater med lavenergi laserlys viser, at behandlingen bremser eller snarere forhaler læseblindhed med bedre prognose end uden behandling. Meget få procent erfarer en stabilisering eller fremgang af synet.
Ved fotodynamisk terapi (figur 4) indgives via blodbanen et lægemiddel (sporstof) Visudyne® i 10 minutter, i hvilken periode lægemidlet opsamles i de skrøbelige, unormale blodkar under nethindens synscenter. 5 minutter herefter belyses det sygdomsramte område i 83 sekunder med lav laserlys-energi i næsten infrarød laserlys.

Laserlyset aktiverer det indgivne sporstof Visudyne®, hvorefter en biokemisk proces lukker de abnorme blodkar under nethindens synscenter med kun let påvirkning af de vitale sanseceller i selve nethinden. Behandlingen er smertefri og i kun sjældne tilfælde er der harmløse bivirkninger. Lægemidlet Visudyne er dyrt - cirka 12.000 kr for hver behandling. I privat praksis gives der ca 80 tilskud og støtte fra sundhedsforsikringen Danmark til selve behandlingen.

Ved termoterapi (TTT) anvendes ikke et sporstof til at lukke de skadelige utætte blodkar-yderligere information gives i artikel på hjemmeside.Der er delte meninger om effekten af denne terapi.Ved visse former af våd AMD er der dog opnået gode resultater.Der opnås økonomisk støtte til den billigere TTT behandling fra sundhedsforsikringen Danmark.

Som tidligere fremhævet er der foreløbigt lovende resultater ved en kombinations terapi med lavenergi laserlys og de nye antiangiogenetiske behandlinger.

Kontrol af mit syn - hvad kan jeg selv gøre?

 • Undersøg højre og venstre øje separat ved total afdækning af hvert øje for sig.

 • Kan jeg læse avis, se fjernsyn, se kendte omgivelser med hvert øje for sig under vante synsforhold (briller, kontaktlinser, belysning).
 • Er der markante afvigelser i synsopfattelse, bør man opsøge øjenlæge snarest.

 • Har jeg af min øjenlæge i forvejen fået oplysning om erkendt AMD, som ikke kan behandles, skal jeg ikke opsøge min øjenlæge snarest, hvis det ikke er aftalt forinden.
Læs desuden artiklen " Nyt håb for patienter truet af blindhed ".
Fotodynamisk terapi og termoterapi (TTT) var siden 1999 nye behandlinger, som kunne forhale udviklingen af våd AMD og herved læseblindhed. Er læsesynet tabt, virker behandlingen ikke. Det er også afgørende, at behandling sker inden for få uger efter sygdommen er diagnosticeret. I meget få tilfælde, hvor AMD sygdommen ikke er beliggende
Makula er den medicinske betegnelse for øjets gule plet, hvor det skarpe syn (læsesyn, afstandssyn) dannes. (figur 1a og b)