Nyt sklerosemiddel vil forbedre behandlingen af sklerose Artikel

Om bare et år kan de danske sklerosepatienter se frem til at lægge sprøjterne på hylden. For på det tidspunkt introduceres med al sandsynlighed det nye lægemiddel med stoffet fingolimod, som ikke bare er mere effektivt end eksisterende præparater, men også er lettere for patienterne at bruge. I stedet for indsprøjtninger kan patienterne nu nøjes med at sluge nogle små kapsler.

Sundhedsguiden.dk - Nyt sklerosemiddel vil forbedre behandlingen af sklerose | kapsler, indsprøjtning, attakker
Med den nye kapselbehandling til
sklerosepatienter, reduceres bla
antallet af attakker

Om bare et år kan de danske sklerosepatienter se frem til at lægge sprøjterne på hylden. For på det tidspunkt introduceres med al sandsynlighed det nye lægemiddel med stoffet fingolimod, som ikke bare er mere effektivt end eksisterende præparater, men også er lettere for patienterne at bruge. I stedet for indsprøjtninger kan patienterne nu nøjes med at sluge nogle små kapsler.

Kapsler reducerer antallet af atakker

52 pct. reduktion af skleroseangreb (attakker), færre læsioner i hjernen og væsentlig forlængelse af tiden uden permanente neurologiske symptomer sammenlignet med de nuværende behandlingsmetoder. Det er, hvad samtlige sklerosepatienter kan se frem til med den nye orale behandling fingolimod fra Novartis. Det viser to nye studier, der netop er blevet offentliggjort i det anerkendte, lægevidenskabelige magasin New England Journal of Medicine.

I studierne er stoffet afprøvet på henholdsvis 1.292 og 1.272 patienter. Disse studier skal danne grundlag for myndighedernes endelige godkendelse af den nye behandling, som er undervejs. Processen er sat i gang på globalt plan, og Novartis venter nu bare på grønt lys fra FDA (den amerikanske lægemiddeladministration) og EMA (det europæiske lægemiddelagentur).

Fra dansk side hilser professor og leder af Dansk Multipel Sklerose Center på Rigshospitalet Per Soelberg Sørensen den nye behandlingsmetode velkommen og mener, den vil gøre livet lettere for sklerosepatienterne. Per Soelberg Sørensen siger:
"Det ser lovende ud for de patienter, der i dag tager en indsprøjtning en eller måske flere gange om ugen. Den nye kapselbehandling reducerer hyppigheden af de såkaldte attakker, og den nedsætter udviklingen af sygdommen, ligesom der er færre bivirkninger."

Store fremskridt med den nye behandlingsmetode

Det nye lægemiddel virker anderledes end de behandlingsmetoder, som sklerosepatienterne har mulighed for at benytte sig af i dag:
  • For det første medfører den nye behandling mere end en halvering (52 pct.) af patienternes attakker
  • For det andet reduceres antallet af læsioner i hjernen set på MR-scanningen
  • Og endelig for det tredje betyder den nye behandling, at sklerosepatienterne højst sandsynligt i endnu flere år kan føre et aktivt liv
Men selve behandlingen med kapsler frem for indsprøjtninger har også en anden og beviselig, positiv indvirkning på patienterne – nemlig færre bivirkninger, som normalt følger med behandling med sprøjter. Det drejer sig især om influenzalignende tilstande, som indtræffer hyppigt. Det betyder helt konkret for patienterne, at de slipper for gener, der ofte medfører ugentlige sygedage. De hyppigst forekommende bivirkninger under fingolimod behandling er øvre luftvejsinfektioner, hovedpine og træthed.