Operation, der giver døve hørelsen igen (Cochlea implantat, Cochlear implant) Artikel

Baggrund


Det er i løbet af de senere år blevet muligt at udføre en operation, der giver døve hørelsen helt eller delvist igen. Operationen kan hjælpe de personer, der er døve, fordi sneglen (cochlea) i det indre øre ikke fungerer. Grunden til dette er oftest, at de små hårceller i sneglen er ødelagte. Disse hårceller skulle normalt medvirke til at omdanne lydbølgerne til et nervesignal, der så overføres til hjernen via hørenerven. De lydledende dele af øret og hørenerven er oftest intakte, så det er kun omdannelsen fra lydbølge til nervesignal, der er defekt.

Operationen


Ved hjælp af mikro-kirurgi kan man placere elektroder i sneglen, der kan lave kunstige nervesignaler i stedet for de defekte hårceller. Dette kaldes et cochlea implantat. Udover elektroderne kræves der også en mikrofon, der kan opfange lyden udefra. Fra mikrofonen deles lyden op i de forskellige frekvenser, den består af. Hver frekvens fordeles via en mikro-computer til en af de ca. 20 elektroder. Elektroderne i sneglen er placeret på en særlig måde, der efterligner det normale stimulationsmønster i sneglen. Elektroderne omdanner således lyd fra omgivelserne til elektriske signaler, der overføres via hørenerven til hjernen, hvor de kan opfattes og fortolkes som lyd.

Forløb


Efter operationen skal hørelsen genoptrænes af en hørepædagog. Døvfødte børn skal desuden lære at tale. Operation med indsættelse af cochlea implantat giver ikke en helt normal hørelse, men det giver tilstrækkelig hørelse til, at det døvfødte barn får mulighed for at udvikle et sprog. Mange vil fortsat have svært ved at høre, hvis man taler lavt, eller hvis der er meget støj i lokalet, men de fleste vil kunne føre en samtale uden at skulle mundaflæse samtidig.

Hvem kan få et cochlea implantat?

  • Børn, der er født døve. Operationen skal helst foretages, inden barnet fylder tre år. Barnet skal være normalt begavet, da et godt resultat er afhængigt af, om barnet kan medvirke til intensiv høre- og taletræning.

  • Voksne, der har mistet hørelsen f.eks. pga. meningitis , kraniebrud eller behandling med aminoglykosid (en slags antibiotika).

Der er på verdensplan opereret ca. 100.000 døve og i Danmark ca. 500.


Denne artikel er oprettet på Sundhedsguiden d. 06.11.07

Baggrund


Det er i løbet af de senere år blevet muligt at udføre en operation, der giver døve hørelsen helt eller delvist igen. Operationen kan hjælpe de personer, der er døve, fordi sneglen (cochlea) i det indre øre ikke fungerer. Grunden til dette er oftest, at de små hårceller i sneglen er ødelagte. Disse hårceller skulle normalt medvirke til at omdanne lydbølgerne til et nervesignal, der så overføres til hjernen via hørenerven. De lydledende dele af øret og hørenerven er oftest intakte, så det er kun omdannelsen fra lydbølge til nervesignal, der er defekt.

Operationen


Ved hjælp af mikro-kirurgi kan man placere elektroder i sneglen, der kan lave kunstige nervesignaler i stedet for de defekte hårceller. Dette kaldes et cochlea implantat. Udover elektroderne kræves der også en mikrofon, der kan opfange lyden udefra. Fra mikrofonen deles lyden op i de forskellige frekvenser, den består af. Hver frekvens fordeles via en mikro-computer til en af de ca. 20 elektroder. Elektroderne i sneglen er placeret på en særlig måde, der efterligner det normale stimulationsmønster i sneglen. Elektroderne omdanner således lyd fra omgivelserne til elektriske signaler, der overføres via hørenerven til hjernen, hvor de kan opfattes og fortolkes som lyd.

Forløb


Efter operationen skal hørelsen genoptrænes af en hørepædagog. Døvfødte børn skal desuden lære at tale. Operation med indsættelse af cochlea implantat giver ikke en helt normal hørelse, men det giver tilstrækkelig hørelse til, at det døvfødte barn får mulighed for at udvikle et sprog. Mange vil fortsat have svært ved at høre, hvis man taler lavt, eller hvis der er meget støj i lokalet, men de fleste vil kunne føre en samtale uden at skulle mundaflæse samtidig.

Hvem kan få et cochlea implantat?

  • Børn, der er født døve. Operationen skal helst foretages, inden barnet fylder tre år. Barnet skal være normalt begavet, da et godt resultat er afhængigt af, om barnet kan medvirke til intensiv høre- og taletræning.

  • Voksne, der har mistet hørelsen f.eks. pga. meningitis , kraniebrud eller behandling med aminoglykosid (en slags antibiotika).

Der er på verdensplan opereret ca. 100.000 døve og i Danmark ca. 500.


Denne artikel er oprettet på Sundhedsguiden d. 06.11.07