Ophævet lugtesans (Anosmi) Artikel

Ophævet lugtesans eller nedsat lugtesans, kan skyldes at der er lukket til lugteorganet i næsen eller en lidelse i den nerve som skal sende signal til hjernen.. Vi får en dårligere lugtesans med alderen. Læs om årsag, symptomer og behandlæing her

Definition og årsager

Lugtenerven ligger i kraniehulen, herfra går fine tråde fra lugtecellerne til lugtenerven og hjernen

En ophævet eller nedsat lugtesans er en forstyrrelse i opfattelsen af lugte. Da lugtesansen også har indflydelse på smagssansen, vil mange samtidig være generet af nedsat smagssans.

Man kan dele årsagerne op i 2 grupper:

En gruppe, hvor den ophævede lugtesans skyldes, at der ikke kommer luft til lugteorganet i næsen, f.eks. pga. næsepolypper , der fylder næsehulen ud. Duftstofferne kommer således aldrig ikke i kontakt med lugteorganet.

Den anden gruppe skyldes lidelser i selve lugteorganet, i den nerve, der leder nervesignalet fra næsen og videre til hjernen eller i den del af hjernen, der fortolker duftindtryk. Det kan skyldes medfødte defekter, åreforkalkning , perniciøs anæmi kraniebrud, hjernetumorer , følger efter meningitis , forgiftning med f.eks. bly, efter strålebehandling, ved stort tobaksforbrug samt efter brug af næsedråber, der indeholder neomycin. Lugtesansen bliver generelt set dårligere med alderen.

Symptomer på ophævet lugtesans


Man kan enten slet ikke lugte noget eller lugter dårligere end normalt. Samtidig bliver smagssansen forringet eller forstyrret, så maden ikke smager, som den plejer.

Forholdsregler og diagnose

Hvis lugtesansen bliver dårligere, eller man slet ikke kan lugte noget, bør man gå til sin egen læge eller en speciallæge i øre-næse-hals-sygdomme. Lægen kan undersøge lugtesansen med en lugteprøve, hvor man skal lugte til forskellige ting. Det kan f.eks. være kaffe eller moskus. Man kan også undersøge lugtetærsklen ved at undersøge, hvor meget duftstof der skal til, for at man kan lugte det.

Behandling af ophævet lugtesans

Hvis årsagen til den nedsatte lugtesans er, at der sidder noget og fylder op i næsen, skal dette fjernes. Hvis årsagen tilhører den anden gruppe, er der ikke meget at gøre, hvis lugtesansen er helt ophævet. Man kan evt. forsøge at behandle med næsedråber med binyrebarkhormon.

Forløb og komplikationer

En helt ophævet lugtesans, der skyldes f.eks. næsepolypper, vil oftest komme igen, når disse er fjernet. Hvis årsagen er lidelser i selve lugteorganet, i den nerve, der leder nervesignalet fra næsen og videre til hjernen eller i den del af hjernen, der fortolker duftindtryk, kommer lugtesansen sjældent igen.