Organiske psykoser Artikel

Psykose er en alvorlig sygdom. Organiske psykoser er psykoser, der er udløst af andre sygdomme. Fysisk sygdom kan medføre en organisk og psykisk sygdom. Organiske psykoser kan opstå pga. en fysisk sygdom. Alkoholmisbrug kan udløse en organisk psykose.

Definition og årsager


En organisk psykose er en organisk (dvs. fysisk) sygdom, som medfører psykisk sygdom. Det kan enten være en sygdom i selve hjernen (eks. blodprop, infektion, tumor, eller traume), eller en mere systemisk sygdom i kroppen, som indirekte påvirker hjernen. Misbrug i form af alkohol, piller eller narkotika kan også udløse en organisk psykose.

Ved en organisk psykose forstås derfor en psykose, som er udløst af en anden sygdom jf. ovenstående, og derfor ikke kan betragtes som en psykisk sygdom i sig selv. Psykosen forsvinder ofte, når den udløsende faktor behandles.

Man bruger egentlig ikke begrebet psykose mere, men det mere deskriptive ord psykotisk (det samme som at være sindssyg). At være psykotisk betyder, at man har mistet evnen til at realitetsteste virkeligheden, og derfor har en opfattelse af denne, som ikke deles af andre raske mennesker med samme kulturelle baggrund. Er en person psykotisk, kan den ændrede virkelighedsopfattelse ikke korrigeres, dvs. personen kan ikke overbevises om, at det vedkommende ser, hører eller opfatter ikke er i overensstemmelse med virkeligheden.

Flere andre sygdomme som f.eks. skizofreni og bipolar sygdom er også kendetegnet ved at kunne udløse psykotiske episoder. Disse skyldes ikke en organisk årsag og går derfor ikke under denne kategori. Se links under disse sygdomme for mere information.

En kronisk form for organisk psykosyndrom, som kan medføre psykotiske episoder, er sygdommen demens. For mere information om denne sygdom generelt, se artiklen demens .

Symptomer på organisk psykose


Pludseligt opstået organisk psykose kaldes også akut organisk psykosyndrom, eller akut delirium. Dette er en tilstand, hvor der opstår:

  • Svækkelse af korttidshukommelsen.

  • Desorientering (personen ved ikke hvem, og hvor, vedkommende er).

  • Ændret aktivitetsmønster (øget eller nedsat aktivitet).

  • Forstyrret søvnrytme.

Varigheden af tilstanden er som regel timer, døgn eller uger. Under dette opstår ofte angst og hallucinationer (se mere under artiklen om skizofreni ), og personen kan være svær at kontrollere.

Situationen kan medføre en livstruende tilstand, hvis den ikke straks behandles på hospitalet, da patienten udmattes og kredsløbet kan overbelastes.

Forholdsregler og diagnose


Oplever man, at en bekendt skifter sindsstemning og er præget af nogle af ovennævnte symptomer, bør man straks forsøge at overtale vedkommende til at henvende sig til læge. Er symptomerne meget svære, kan det blive nødvendigt at indlægge patienten med tvang for at undgå, at en livstruende tilstand udvikler sig.

Behandling af organisk psykose


Behandling af en organisk psykose består i at skabe ro omkring patienten, sørge for væskesupplement, samt give antipsykotisk og beroligende medicin. Det vigtigste er at få personen til at sove.

Er der samtidig grundlag for, at tilstanden kan være udløst af et alkoholmisbrug, skal der samtidig gives medicin mod abstinenser samt vitamintilskud. Dette er meget vigtigt for at undgå wernicke/korsakoffs sygdom. Se under artiklen om alkohol .

Forløb og komplikationer


Organisk psykose er et symptom på en anden sygdom, som skal udredes og behandles. Som regel kan den udløsende årsag behandles, og personen vil vende tilbage til normal psykisk tilstand. Ubehandlet kan psykosen udvikle sig til demens eller det såkaldte amnestiske syndrom.

Ved sidstnævnte er især korttidshukommelsen kraftigt påvirket, og påvirker personens dagligdag meget. Personen vil finde på ting og historier for at dække for huller i hukommelsen (konfabulering) og udvikle demens.