Osteopati tema

I osteopatien betragtes kroppen som en helhed og kroppen behandles derfor som et sammenhængende organ, hvor alle strukturer og funktioner kan påvirke hinanden og som har selvhelende kræfter.

Osteopati er en manuel behandlingsform, der er baseret på traditionelle sundhedsvidenskabelige fag, som anatomi, neurologi, fysiologi, biomekanik, embryologi (fosterudviklingslære) og patologi (sygdomslære).

Osteopati kaldes også manuel medicin fordi en osteopat alene ved at bruge sine hænder er i stand til at stille diagnoser, lindre smerter og fjerne de blokeringer, der generer og plager klientens krop og nedsætter dennes bevægelighed og udfoldelsesmuligheder.

Osteopater benytter sig af manuelle teknikker (f.eks. kranio-sakral terapi) til at stille diagnose og give behandling, for at hjælpe til optimal funktion og sundhedstilstand. Der tages afsæt i dybdegående teoretisk viden om kroppen, samt i en forståelse af, at mennesket er en helhed, og at struktur og funktion påvirker hinanden.Osteopatens hensigt er at finde årsagen til symptomet og behandle denne.

Osteopati er i flere lande en statsanerkendt behandlingsform, da den kombinerer medicinske og mekanisk/strukturelle metoder, også når der skal stilles en diagnose.

Osteopatens uddannelse

En uddannelse som osteopat tilrettelægges forskelligt fra skole til skole. I Danmark udbydes uddannelsen to steder, men kan også tages i udlandet.

Fælles for begge danske skoler er, at uddannelsen fungerer som et deltidsstudie, som strækker sig over 4-5 år. Skolerne tilbyder kurser på dag- eller aftenhold eller som uge- eller weekendkurser.

Hvad kan behandles med osteopati?

Osteopater behandler mange forskellige sundhedsproblemer og skader. Behandlingen er individuel og egner sig til mennesker i alle aldre. Osteopatisk behandling kan afhjælpe følgende problematikker:

  • Rygsmerter
  • Nakke-og skulder spændinger
  • Hovedpine/migræne
  • Tennisalbue og muse-arm
  • Bækkenløsning
  • Diskusprolapser
  • Piskesmælds-syndromer
  • Forstuvede ankler
  • Knæskader

Da en osteopatisk behandling også indvirker og forbedrer organernes funktioner, behandler osteopaten også behandle problemer som f.eks. astma, fordøjelses- og underlivsbesvær.

Hvordan foregår en behandling med osteopati?

Ved behandling vil osteopaten have indblik i klientens sygdoms- eller skadehistorie, og derefter udføre de relevante undersøgelser for at kunne diagnosticere eventuelle spændinger i led, muskler, bindevæv, nervesystemet og kredsløbet.

De osteopatiske teknikker omfatter alt fra blide mobiliseringsteknikker af led og muskler til specifikke manipulationer, udspænding og dybe massagetryk af muskler, bindevæv og sener.

Ved at fjerne blokeringer og forbedre leddenes bevægelsesudslag og -kvalitet, korrigeres funktionsindskrænkninger og funktionelle forandringer i led og kroppens bløde væv.

Behandlingen hjælper til en forbedring af kredsløbet og drænagen i det berørte område, hvilket fremmer helbredelsen (ved at forbedre nærings- og ilttilførelsen til vævet og fjerne stofskifteprodukter/affaldsstoffer). Nervernes funktion påvirkes ligeledes, ved at klemte nerver frigøres og sikres en tilstrækkelig blodforsyning.

Osteopati har vist sig at være effektiv ved såvel akutte problemer som skader og gener, der er opstået over længere tid.

Artikler

kategori

Barnet

Her finder du information om barnet nyfødt til teenager. Læs om kost, motio...

Redaktionen 17/01/2009
kategori

Almene graviditetsproblemer

Under en graviditet ændrer kroppen sig. De fysiske og hormonelle forandring...

Redaktionen 01/02/2009
kategori

Overvægt og vægttab

Mindst hver 10. dansker lider af overvægt, og både voksne og børn er ramt. ...

Redaktionen 15/10/2019