Pårørende og værge tema

Pårørende kan kun bede om aktindsigt hvis de har fuldmagt, med mindre indsigten ønskes i forbindelse med dødsfald. Forældre/værge har ret til at få indsigt, men kan dog nægtes dette under særlige omstændigheder.

Pårørende og aktindsigt

Pårørende kan kun bede om aktindsigt hvis de har fuldmagt, med mindre indsigten ønskes i forbindelse med dødsfald. Pårørendes aktindsigt kan dog nægtes i forbindelse med eksempelvis et selvmord, hvor lægens skøn er, at patienten ikke ønskede de pårørendes nærmere kendskab til omstændighederne(tavshedspligt). Eller, hvis der skønnes at være ægteskabelige forhold, som patienten ikke ville have ønsket, at de efterladte vidste.(tavshedspligt). Der kan f.eks. gives fuldmagt til en ægtefælle, en bekendt, en forening eller en interesseorganisation. For at give fuldmagt skal patienten være i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Forældre/værge og agtindsigt

Forældre/værge har ret til at få indsigt, men kan dog nægtes dette under særlige omstændigheder. Som pårørende til svækkede personer, der ikke kan varetage egne interesser, kan man få indsigt, dog hvis sundhedspersonalet i øvrigt er bekendt med, at de nære pårørende gennem længere tid har varetaget den pågældendes interesser, og hvis personen må antages at være indforstået hermed eller selv har bedt de pårørende om at bistå sig.

Pårørende kan kun bede om aktindsigt hvis de har fuldmagt, med mindre indsigten ønskes i forbindelse med dødsfald. Forældre/værge har ret til at få indsigt, men kan dog nægtes dette under særlige omstændigheder.

Pårørende og aktindsigt

Pårørende kan kun bede om aktindsigt hvis de har fuldmagt, med mindre indsigten ønskes i forbindelse med dødsfald. Pårørendes aktindsigt kan dog nægtes i forbindelse med eksempelvis et selvmord, hvor lægens skøn er, at patienten ikke ønskede de pårørendes nærmere kendskab til omstændighederne(tavshedspligt). Eller, hvis der skønnes at være ægteskabelige forhold, som patienten ikke ville have ønsket, at de efterladte vidste.(tavshedspligt). Der kan f.eks. gives fuldmagt til en ægtefælle, en bekendt, en forening eller en interesseorganisation. For at give fuldmagt skal patienten være i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Forældre/værge og agtindsigt

Forældre/værge har ret til at få indsigt, men kan dog nægtes dette under særlige omstændigheder. Som pårørende til svækkede personer, der ikke kan varetage egne interesser, kan man få indsigt, dog hvis sundhedspersonalet i øvrigt er bekendt med, at de nære pårørende gennem længere tid har varetaget den pågældendes interesser, og hvis personen må antages at være indforstået hermed eller selv har bedt de pårørende om at bistå sig.

Artikler

kategori

Barnet

Her finder du information om barnet nyfødt til teenager. Læs om kost, motio...

Redaktionen 17/01/2009
kategori

Almene graviditetsproblemer

Under en graviditet ændrer kroppen sig. De fysiske og hormonelle forandring...

Redaktionen 01/02/2009
kategori

Overvægt og vægttab

Mindst hver 10. dansker lider af overvægt, og både voksne og børn er ramt. ...

Redaktionen 15/10/2019