Passiv rygning, børn og babyer artikel

Rygning har en stor indflydelse på vores sundhed - også på børnenes. Små børns luftveje, lunger og andre organer er ikke færdigudviklede. Derfor er deres forsvarssystem mod kemiske stoffer anderledes end hos voksne. Passiv rygning kan derfor have store konsekvenser for børns helbred.


Børn bør aldrig udsætte for rygning
- hverken ude eller inde

Rygning har en stor indflydelse på vores sundhed - også på børnenes. Små børns luftveje, lunger og andre organer er ikke færdigudviklede. Derfor er deres forsvarssystem mod kemiske stoffer anderledes end hos voksne. Passiv rygning kan derfor have store konsekvenser for børns helbred.

Passiv rygning gør børn mere syge

Børn udsat for passiv rygning bliver oftere syge, og de rammes hårdere af en lang række sygdomme end andre børn.

Børn udsat for rygning:

 • Har snævre luftveje og er derfor mere følsomme over for irritation og slimdannelse.
 • Er oftere forkølede
 • Får oftere infektioner i luftvejene f.eks. astmatisk bronkitis
 • Udvikler oftere astma
 • Får oftere mellemørebetændelse
 • Har en øget risiko for at udvikle kolik
 • Har en øget risiko for at udvikle allergi
 • Har en øget risiko for at udvikle meningitis

Hvis du ryger, så beskyt dit barn mod røg

For at beskytte børn mod passiv rygning er det nødvendigt, at de ikke opholder sig i lokaler, hvor der ryges eller hvor der har været røget. Udluftning, emhætter og åbne vinduer og døre kan ikke fjerne de sundhedsskadelige stoffer fra røgen. De sundhedsskadelige partikler sætter sig i tøjet og lægger sig i støvet. Partiklerne hvirvles op og indåndes. Fra lungerne går de over i blodbanen og ud i hele kroppen
 • Ryg ikke i nærheden af barnet - heller ikke udenfor. Jo tættere barnet er på dig, jo mere bliver det udsat for de skadelige stoffer
 • Lad ikke barnet opholde sig i røgfyldte rum.
 • Ryg altid udendørs - Bed også venner og famile om at ryge udenfor. I dag har de fleste forståelse for at beskytte børn mod røg
 • Ryg aldrig i bilen - Selvom du kun ryger i bilen, når du er alene, sider de skadeligepartikler i bilen og barnet bliver udsat for dem næste gang i kører en tur sammen
 • Lad ikke dit barn se dig ryge - Børn ved det er farligt at ryge, og de bliver bekymrede for dig. Tænk på, at du som forældre er rollemodel overfor dine børn

Relaterede artikler

artikel

Det gør rygning ved dit hjerte

Vi har længe vidst, at rygning går hårdt ud over lungerne. Til gengæld er d...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Passiv rygning og helbredsmæssige konsekvenser

Passiv rygning på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitution er sundhedssk...

Redaktionen 15/12/2004
artikel

Rygning blandt børn og unge

Den alder, hvor man begynder at ryge, har betydning for hvilke skadevirknin...

Redaktionen 15/12/2004
artikel

Rygning blandt børn og unge

Rygning blandt børn og unge er meget udbredt, og det er da også nemt for de...

Redaktionen 15/12/2004
artikel

Gevinster ved rygestop

Det er veldokumenteret, at rygestop har gavnlig indflydelse på helbredet - ...

Redaktionen 10/05/2011