Passiv rygning og helbredsmæssige konsekvenser artikel

Passiv rygning på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitution er sundhedsskaldeligt. Passiv rygning medfører irritation af øjne og slimhinder i halsen. Passiv rygning kan give hoste, hovedpine samt lugtgener. Passiv rygning øger risikoen for kræft.


Hvad er passiv rygning?

Man taler om passiv rygning, når andre end rygeren selv udsættes for tobaksrøg. Det forekommer typisk ved, at man opholder sig i det samme lokale som en ryger, og via luften indånder noget af røgen.

Omfanget af passiv rygning

I en undersøgelse foretaget blandt danskerne i 2002 fremgår det, at 34% er udsat for passiv rygning på deres arbejde eller uddannelsesinstitution enten hele dagen eller en del af dagen. 48% angiver, at de slet ikke er udsat for passiv rygning i deres arbejds- eller uddannelsesmiljø.

(Kilde: Danskernes Rygevaner 2002. Undersøgelsen er gennemført af PLS for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Danmarks Lungeforening).

Passiv rygning medfører ofte gener som fx irritation af øjne og slimhinder i halsen, hoste, hovedpine samt lugtgener. Men passiv rygning øger også risikoen for kroniske sygdomme som lungekræft, hjerte-karsygdomme samt luftvejslidelser.

Lungekræft

Som passiv ryger udsættes man for de samme skadelige stoffer som en ryger, hvilket er hovedårsagen til den forøgede risiko for lungekræft. Metaanalyser viser, at der er en statistisk signifikant og konsistent sammenhæng mellem risikoen for lungekræft hos ægtefæller til rygere, og den grad af røg de udsættes for fra deres rygende ægtefælle. Jo højere udsættelsesgrad, jo højere risiko. Den forøgede risiko er for kvindernes vedkommende 20% og for mændenes 30%. Endvidere viser metaanalysen, at der er en statistisk signifikant forhøjet risiko for lungekræft på 16-19% blandt aldrig rygere, som er udsat for passiv rygning på deres arbejdsplads.

(Kilde: Involuntary smoking, Summary of Data Reported and Evaluation. Vol. 83 2002. International Agency for Research on Cancer.).

Hjerte- karsygdomme og passiv rygning

Også risikoen for hjerte- karsygdomme øges ved udsættelse for passiv rygning. I ovennævnte metaanalyse fastslås det, at der er en direkte sammenhæng mellem passiv rygning og coronar hjertesygdom. Det fremgår endvidere, at passiv rygning øger risikoen for en akut hjertesygdom(AMI) med 25-35%.

Påvirkning på luftvejssystemet

Også sammenhængen mellem passiv rygning og skadelig påvirkning af luftvejssystemet er påvist. Hos voksne er denne sammenhæng tydeligst for passiv rygning og kroniske luftvejslidelser. Også helbredstilstanden hos personer med overfølsomhedssygdomme kan forværres.(IARC)

Relaterede artikler

artikel

Det gør rygning ved dit hjerte

Vi har længe vidst, at rygning går hårdt ud over lungerne. Til gengæld er d...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Rygning blandt børn og unge

Den alder, hvor man begynder at ryge, har betydning for hvilke skadevirknin...

Redaktionen 15/12/2004
artikel

Passiv rygning, børn og babyer

Rygning har en stor indflydelse på vores sundhed - også på børnenes. Små bø...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Rygning blandt børn og unge

Rygning blandt børn og unge er meget udbredt, og det er da også nemt for de...

Redaktionen 15/12/2004
artikel

Gevinster ved rygestop

Det er veldokumenteret, at rygestop har gavnlig indflydelse på helbredet - ...

Redaktionen 10/05/2011