Photorejuvenation - Non ablativ laserbehandling - Behandling af solskadet hud (pigmentforandringer, karudvidelser og hudstruktur) Artikel


Et strålende nyt ansigt


Mange kunne tænke sig et friskt og ungt udseende hele livet. Men det er ikke så let, idet huden forandrer sig med alderen. Solen har en stor del af skylden for hudens aldring, som viser sig ved, at huden bliver mere slap, der opstår grove porer, pigmentskjolder, diffus rødme og karudvidelser.
Photorejuvenation behandling med Ellipse-systemet kan give dig et yngre og friskere udseende.

Det ufarlige, synlige lys fra Ellipsen fjerner pigmentskjolder, tydelige, overfladiske blodkar, og mindsker diffus rødme samt forbedrer hudens struktur og overflade.

Ansigt, hals, bryst, krop, arme og ben kan behandles.

Hvordan fjerner Photorejuvenation pigmentskjolder og karudvidelser?


Ellipsens blitzlampe producerer lys, der filtreres, så netop det lys, vi ønsker at anvende, trænger ind i huden. Ved denne behandling opsuges lyset af to bestemte farvede substanser i huden, nemlig brunt pigment (i pigmentpletterne) og hæmoglobin (i de tynde, overfladiske blodkar). Når lyset opsuges, omdannes det til varme, og cellerne, som indeholder de farvede substanser, ødelægges indenfor en tusindedel af et sekund. På denne måde ødelægges pigmentskjolder og karudvidelser.

Hvordan forbedrer Photorejuvenation hudens struktur?


Når vi ønsker at forbedre hudens struktur, anvendes en meget kort lyspulslængde, og et andet energiniveau, således at lyset trænger ned i læderhuden (dermis) og fremkalder en ganske let og kontrolleret inflammation, som producerer vækstfaktorer, der igen stimulerer hudens celler til at øge produktionen af kollagen og elastin.

Denne virkning er dokumenteret ved kliniske forsøg, hvor kollagendannelsen øges med i gennemsnit 92%, 2 til 3 dage efter behandlingen i forhold til hudens normale produktionshastighed af kollagen. Denne produktion holder sig højere end normalt og falder løbende over de næste 2 til 6 måneder, indtil produktionen når normalniveauet igen.

Photorejuvenation består af to behandlingstrin


Trin 1, som er rettet imod synlige, overfladiske karudvidelser samt diffus rødme.
Trin 2, som er rettet mod pigmentskjolder, reduktion af grove porer, let reduktion af fine rynker og dermed en forbedring af hudens struktur.

Fjernelse af karudvidelser


Behandling af karudvidelser og diffus rødme forgår på trin 1. Denne behandling kan foretages flere gange afhængig af, hvor mange karudvidelser du har, og afhængig af i hvor mange lag i huden de ligger. Man kan ikke på forhånd vide, om karrene ligger i flere lag. Normalt er det tilstrækkelig med 1 til 3 karbehandlinger.

Efter karbehandling vil huden være rød, varm og blussende i 30 til 60 minutter. Herefter kan der opstå let hævelse i ansigtet. Hævelsen varierer fra person til person og er også afhængig af, hvor mange kar, der behandles. Jo flere kar der behandles, desto mere hæver man. Hævelsen kan i enkelte tilfælde vare i 3 til 7 dage. På de behandlede kar kan der opstå enkelte meget overfladiske, små sår, som heler op og skaller af efter 5 til 10 dage.

Efter behandlingen af karudvidelser, skal man undgå solen i 2-4 uger, eller anvende en høj solfaktor, hvis man færdes i solen. Hvis huden efter 4 uger stadig er let påvirket i form af let rødme på områder, hvor der eventuelt har været små sår, skal man undgå sol indtil huden er helt normaliseret, idet der ellers er risiko for mørkfarvning af huden.

Fjernelse af pigmentskjolder


Pigmentskjolder, som ligger i overhuden, kan fjernes med Ellipselyset. Pigmentskjolder, som ligger dybere, er svære at fjerne.

Efter behandling af pigmentskjolder vil huden være let rød og varm i ca. 30 minutter. På pigmentskjolderne ses en let mørkfarvning. Efter 1-2 dage vandrer mørkfarvningen op til overfladen og skaller af efter 5 til 10 dage. Der kan i enkelte tilfælde være let hævelse i huden efter behandling.

Efter behandling af pigmentskjolder er det vigtigt at anvende en høj solfaktor fremover.

Anvend faktor 45-60 på huden under behandlingsforløbet og efter behandling i 1-2 år, når du færdes i solen. 10-15 minutters sol kan øge pigmentproduktionen igen, og pigmentskjolderne kan gendannes.

Efter at have holdt pigmentproduktionen i ro i 1-2 år vil huden som regel kunne normalpigmenteres igen uden at danne mørke pigmentskjolder. I nogle tilfælde efterbehandles huden med en creme, som dæmper produktionen af pigment.

Forbedring af hudens struktur


Ved behandling af hudens struktur, vil det være en fordel at:
 1. Forbehandle huden med A-vitaminsyre- creme i minimum 4 uger inden behandlingen
  Med forbehandlingen øges overhudens omsætning af overhudsceller, de døde, forhornede celler falder af, og nye celler dannes. Hermed øges hudens lysgennemtrængelighed, og effekten forbedres. A-vitaminsyrecreme stimulerer endvidere kollagenproduktionen i læderhuden, derfor anbefaler vi at cremen anvendes i flere måneder efter behandlingen.
  A-vitaminsyrecremen anvendes kun om aftenen.

 2. Gentage behandlinger
  Hver behandling øger kollagendannelsen, som herefter aftager over 2-6 måneder, indtil normalnivauet nås igen. Derfor anbefaler vi genbehandlinger med 2-6 måneders interval, således at hver enkel behandling giver mest mulig kollagendannelse.

 3. Undgå medicin, som hæmmer inflammationen
  Effekten af behandlingen kan formentlig blive hæmmet, hvis man i den periode, hvor forøget bindevævsdannelse finder sted, indtager medicin, som hæmmer inflammationen. Det drejer sig om medicin som f.eks. Prednison, kemoterapistoffer, immunhæmmere (f.eks. Sandimmun, Methotrexate), gigtmedicin (NSAID-præparater, og præparater, der indeholder acetylsalicylsyre). Disse stoffer bør derfor ikke indtages i perioden fra 1 uge inden behandlingen til 3 måneder efter behandlingen.

Efter behandling af hudens struktur er man let rød og let varm i ansigtet i ca. 30 minutter. Efter behandling af hudstrukturen er der ikke specielle forholdsregler, men da solen nedbryder kollagen, anbefales det at undgå solen eller at anvende høj solfaktor, hvis man færdes i solen.

Når man anvender A-vitaminsyrecreme, skal man undgå solen eller anvende høj solfaktor, hvis man færdes i solen, idet solens UVA og UVB lys lettere kan trænge ind og ødelægge hudens struktur.

Hvis man har forbehandlet huden med A-vitaminsyrecreme, er det en fordel at fortsætte med denne, for at stimulere kollagenproduktionen yderligere.

Generelt om photorejuvenation behandling


Hvad skal jeg huske inden behandlingen?
Da Ellipselyset lettest kan trænge igennem en lys hud, er det vigtigt, at huden ikke er solbrændt, solariebrun eller brun af selvbruner. Det er en fordel, hvis du møder uden make-up.

Hvor lang tid tager det?
En behandling af et helt ansigt tager under 30 minutter.

Hvordan føles behandlingen?
De fleste beskriver behandlingen som en varm, let brændende fornemmelse.

Er der risiko for bivirkninger?
Hvis man behandler solbrændt hud, er der risiko for en overfladisk forbrænding, som kan give overfladiske sår og efterfølgende lysfarvning af huden. Dette kan ligeledes ses ved behandling af en hud med mange karudvidelser eller pigmentskjolder. Hudfarven normaliseres dog som regel efter 3 til 6 måneder.

Hvis du ikke beskytter din hud mod solen, indtil huden har normaliseret sig efter behandlingen, er der risiko for mørkfarvning af huden, idet huden er mere lysfølsom, så længe den er let rød og irriteret efter behandlingen.

Er effekten dokumenteret?


Et studie udført på Privathospitalet Mølholm og Malmö Universitetshospital, Sverige viser, at næsten 80% af patienterne opnåede mere end 50% reduktion i pigmentskjolderne. Ved behandling af karudvidelser fandt man hos 70% af patienterne en reduktion på mere end 50%. Resultatet blev opnået efter i gennemsnit 1,47 fullface behandlinger.

Som en sidegevinst havde mere end halvdelen af patienterne opdaget en betydelig forbedring i hudens struktur.

Efter én Photorejuvenation behandling (trin 2) fandtes kollagenproduktionen øget med 92% mere end normalproduktionen i huden 72 timer efter behandlingen.Referencer
1. Sadick N, Shea CR, Prieto VG. Effects of intense pulse light on sundamaged human skin. Routine and ultrastructural analysis. Lasers in Surgery and Medicine 2002; Suppl 14; abst 96.

2. Troilius A, Bjerring P, Dierickx C, Christiansen K. Photorejuvenation with a double exposure procedure using a new IPL system. Lasers in Surgery and Medicine 2002; Suppl 14; abstr 97

3. www.pubmed.gov - og her søge på wrinkle reduction IPL

4. Dermatol Surg. 2002 Dec;28(12):1115-9. Rejuvenation of photoaged skin: 5 years results with intense pulsed light of the face, neck, and chest. Weiss RA, Weiss MA, Beasley KL. John Hopkins University School of Medicine, Baltimore, Maryland, USA. [email protected] CONCLUSION: Signs of photoaging including telangiectasias and mottled pigmentation of the face, neck, and chest, can be improved by IPL with a long-lasting result. Skin textural smoothing, although not easily quantified, is an additional benefit observed long-term.

5. Lasers Surg Med. 2004;34(2):120-6. Facial photorejuvenation using two different intense pulsed light (IPL) wavelength bands. Bjerring P, Christiansen K, Troilius A, Dierickx C.Department of Dermatology, University ospital, Aarhus, Denmark. CONCLUSIONS: The two IPL wavelength bands were both found to be effective in the treatment of photo damaged facial skin. The clinical efficacy and safety of the two different treatment procedures were comparable to those reported in earlier studies, and finally treatment with these filter combinations required less than half the fluence, no active cooling and fewer treatments.

Denne artikel er oprettet på Sundhedsguiden d. 02.05.06


Et strålende nyt ansigt


Mange kunne tænke sig et friskt og ungt udseende hele livet. Men det er ikke så let, idet huden forandrer sig med alderen. Solen har en stor del af skylden for hudens aldring, som viser sig ved, at huden bliver mere slap, der opstår grove porer, pigmentskjolder, diffus rødme og karudvidelser.
Photorejuvenation behandling med Ellipse-systemet kan give dig et yngre og friskere udseende.

Det ufarlige, synlige lys fra Ellipsen fjerner pigmentskjolder, tydelige, overfladiske blodkar, og mindsker diffus rødme samt forbedrer hudens struktur og overflade.

Ansigt, hals, bryst, krop, arme og ben kan behandles.

Hvordan fjerner Photorejuvenation pigmentskjolder og karudvidelser?


Ellipsens blitzlampe producerer lys, der filtreres, så netop det lys, vi ønsker at anvende, trænger ind i huden. Ved denne behandling opsuges lyset af to bestemte farvede substanser i huden, nemlig brunt pigment (i pigmentpletterne) og hæmoglobin (i de tynde, overfladiske blodkar). Når lyset opsuges, omdannes det til varme, og cellerne, som indeholder de farvede substanser, ødelægges indenfor en tusindedel af et sekund. På denne måde ødelægges pigmentskjolder og karudvidelser.

Hvordan forbedrer Photorejuvenation hudens struktur?


Når vi ønsker at forbedre hudens struktur, anvendes en meget kort lyspulslængde, og et andet energiniveau, således at lyset trænger ned i læderhuden (dermis) og fremkalder en ganske let og kontrolleret inflammation, som producerer vækstfaktorer, der igen stimulerer hudens celler til at øge produktionen af kollagen og elastin.

Denne virkning er dokumenteret ved kliniske forsøg, hvor kollagendannelsen øges med i gennemsnit 92%, 2 til 3 dage efter behandlingen i forhold til hudens normale produktionshastighed af kollagen. Denne produktion holder sig højere end normalt og falder løbende over de næste 2 til 6 måneder, indtil produktionen når normalniveauet igen.

Photorejuvenation består af to behandlingstrin


Trin 1, som er rettet imod synlige, overfladiske karudvidelser samt diffus rødme.
Trin 2, som er rettet mod pigmentskjolder, reduktion af grove porer, let reduktion af fine rynker og dermed en forbedring af hudens struktur.

Fjernelse af karudvidelser


Behandling af karudvidelser og diffus rødme forgår på trin 1. Denne behandling kan foretages flere gange afhængig af, hvor mange karudvidelser du har, og afhængig af i hvor mange lag i huden de ligger. Man kan ikke på forhånd vide, om karrene ligger i flere lag. Normalt er det tilstrækkelig med 1 til 3 karbehandlinger.

Efter karbehandling vil huden være rød, varm og blussende i 30 til 60 minutter. Herefter kan der opstå let hævelse i ansigtet. Hævelsen varierer fra person til person og er også afhængig af, hvor mange kar, der behandles. Jo flere kar der behandles, desto mere hæver man. Hævelsen kan i enkelte tilfælde vare i 3 til 7 dage. På de behandlede kar kan der opstå enkelte meget overfladiske, små sår, som heler op og skaller af efter 5 til 10 dage.

Efter behandlingen af karudvidelser, skal man undgå solen i 2-4 uger, eller anvende en høj solfaktor, hvis man færdes i solen. Hvis huden efter 4 uger stadig er let påvirket i form af let rødme på områder, hvor der eventuelt har været små sår, skal man undgå sol indtil huden er helt normaliseret, idet der ellers er risiko for mørkfarvning af huden.

Fjernelse af pigmentskjolder


Pigmentskjolder, som ligger i overhuden, kan fjernes med Ellipselyset. Pigmentskjolder, som ligger dybere, er svære at fjerne.

Efter behandling af pigmentskjolder vil huden være let rød og varm i ca. 30 minutter. På pigmentskjolderne ses en let mørkfarvning. Efter 1-2 dage vandrer mørkfarvningen op til overfladen og skaller af efter 5 til 10 dage. Der kan i enkelte tilfælde være let hævelse i huden efter behandling.

Efter behandling af pigmentskjolder er det vigtigt at anvende en høj solfaktor fremover.

Anvend faktor 45-60 på huden under behandlingsforløbet og efter behandling i 1-2 år, når du færdes i solen. 10-15 minutters sol kan øge pigmentproduktionen igen, og pigmentskjolderne kan gendannes.

Efter at have holdt pigmentproduktionen i ro i 1-2 år vil huden som regel kunne normalpigmenteres igen uden at danne mørke pigmentskjolder. I nogle tilfælde efterbehandles huden med en creme, som dæmper produktionen af pigment.

Forbedring af hudens struktur


Ved behandling af hudens struktur, vil det være en fordel at:
 1. Forbehandle huden med A-vitaminsyre- creme i minimum 4 uger inden behandlingen
  Med forbehandlingen øges overhudens omsætning af overhudsceller, de døde, forhornede celler falder af, og nye celler dannes. Hermed øges hudens lysgennemtrængelighed, og effekten forbedres. A-vitaminsyrecreme stimulerer endvidere kollagenproduktionen i læderhuden, derfor anbefaler vi at cremen anvendes i flere måneder efter behandlingen.
  A-vitaminsyrecremen anvendes kun om aftenen.

 2. Gentage behandlinger
  Hver behandling øger kollagendannelsen, som herefter aftager over 2-6 måneder, indtil normalnivauet nås igen. Derfor anbefaler vi genbehandlinger med 2-6 måneders interval, således at hver enkel behandling giver mest mulig kollagendannelse.

 3. Undgå medicin, som hæmmer inflammationen
  Effekten af behandlingen kan formentlig blive hæmmet, hvis man i den periode, hvor forøget bindevævsdannelse finder sted, indtager medicin, som hæmmer inflammationen. Det drejer sig om medicin som f.eks. Prednison, kemoterapistoffer, immunhæmmere (f.eks. Sandimmun, Methotrexate), gigtmedicin (NSAID-præparater, og præparater, der indeholder acetylsalicylsyre). Disse stoffer bør derfor ikke indtages i perioden fra 1 uge inden behandlingen til 3 måneder efter behandlingen.

Efter behandling af hudens struktur er man let rød og let varm i ansigtet i ca. 30 minutter. Efter behandling af hudstrukturen er der ikke specielle forholdsregler, men da solen nedbryder kollagen, anbefales det at undgå solen eller at anvende høj solfaktor, hvis man færdes i solen.

Når man anvender A-vitaminsyrecreme, skal man undgå solen eller anvende høj solfaktor, hvis man færdes i solen, idet solens UVA og UVB lys lettere kan trænge ind og ødelægge hudens struktur.

Hvis man har forbehandlet huden med A-vitaminsyrecreme, er det en fordel at fortsætte med denne, for at stimulere kollagenproduktionen yderligere.

Generelt om photorejuvenation behandling


Hvad skal jeg huske inden behandlingen?
Da Ellipselyset lettest kan trænge igennem en lys hud, er det vigtigt, at huden ikke er solbrændt, solariebrun eller brun af selvbruner. Det er en fordel, hvis du møder uden make-up.

Hvor lang tid tager det?
En behandling af et helt ansigt tager under 30 minutter.

Hvordan føles behandlingen?
De fleste beskriver behandlingen som en varm, let brændende fornemmelse.

Er der risiko for bivirkninger?
Hvis man behandler solbrændt hud, er der risiko for en overfladisk forbrænding, som kan give overfladiske sår og efterfølgende lysfarvning af huden. Dette kan ligeledes ses ved behandling af en hud med mange karudvidelser eller pigmentskjolder. Hudfarven normaliseres dog som regel efter 3 til 6 måneder.

Hvis du ikke beskytter din hud mod solen, indtil huden har normaliseret sig efter behandlingen, er der risiko for mørkfarvning af huden, idet huden er mere lysfølsom, så længe den er let rød og irriteret efter behandlingen.

Er effekten dokumenteret?


Et studie udført på Privathospitalet Mølholm og Malmö Universitetshospital, Sverige viser, at næsten 80% af patienterne opnåede mere end 50% reduktion i pigmentskjolderne. Ved behandling af karudvidelser fandt man hos 70% af patienterne en reduktion på mere end 50%. Resultatet blev opnået efter i gennemsnit 1,47 fullface behandlinger.

Som en sidegevinst havde mere end halvdelen af patienterne opdaget en betydelig forbedring i hudens struktur.

Efter én Photorejuvenation behandling (trin 2) fandtes kollagenproduktionen øget med 92% mere end normalproduktionen i huden 72 timer efter behandlingen.Referencer
1. Sadick N, Shea CR, Prieto VG. Effects of intense pulse light on sundamaged human skin. Routine and ultrastructural analysis. Lasers in Surgery and Medicine 2002; Suppl 14; abst 96.

2. Troilius A, Bjerring P, Dierickx C, Christiansen K. Photorejuvenation with a double exposure procedure using a new IPL system. Lasers in Surgery and Medicine 2002; Suppl 14; abstr 97

3. www.pubmed.gov - og her søge på wrinkle reduction IPL

4. Dermatol Surg. 2002 Dec;28(12):1115-9. Rejuvenation of photoaged skin: 5 years results with intense pulsed light of the face, neck, and chest. Weiss RA, Weiss MA, Beasley KL. John Hopkins University School of Medicine, Baltimore, Maryland, USA. [email protected] CONCLUSION: Signs of photoaging including telangiectasias and mottled pigmentation of the face, neck, and chest, can be improved by IPL with a long-lasting result. Skin textural smoothing, although not easily quantified, is an additional benefit observed long-term.

5. Lasers Surg Med. 2004;34(2):120-6. Facial photorejuvenation using two different intense pulsed light (IPL) wavelength bands. Bjerring P, Christiansen K, Troilius A, Dierickx C.Department of Dermatology, University ospital, Aarhus, Denmark. CONCLUSIONS: The two IPL wavelength bands were both found to be effective in the treatment of photo damaged facial skin. The clinical efficacy and safety of the two different treatment procedures were comparable to those reported in earlier studies, and finally treatment with these filter combinations required less than half the fluence, no active cooling and fewer treatments.

Denne artikel er oprettet på Sundhedsguiden d. 02.05.06