Pludselig spædbørnsdød - vuggedød Artikel

Årsagerne til vuggedød er ukendte. Læs om forholdsregler omkring spædbørnsdød - vuggedød her.


Definition og årsager


Vuggedød defineres som pludselig uventet spædbarnsdød uden forklarlig årsag. Årsagerne til vuggedød er ukendte, men der findes flere risikofaktorer, som er blevet nævnt i forbindelse med den. Der er således set en sammenhæng mellem rygning i hjemmet og vuggedød. Der synes at være en større risiko, hvis barnet ligger på maven og sover, ligesom hvis det bliver overophedet.

De fleste dødsfald finder sted i 2-4 måneders-alderen og rammer drengebørn lidt hyppigere end piger.

Forholdsregler ved vuggedød


Efter man er begyndt at rådgive forældre om forebyggende foranstaltninger, er antallet af vuggedødsfald faldet markant. Sundhedsstyrelsen har udgivet folderen "Vuggedød kan forebygges" , som giver gode råd om emnet.

3 enkle råd kan her nævnes:

  • Læg altid dit spædbarn til at sove på ryggen.

  • Ryg ikke under graviditeten - og udsæt ikke dit barn for tobaksrøg efter fødslen.

  • Undgå at dit barn får det for varmt.

At miste et barn er en uhørt stor følelsesmæssig belastning, og forældrene behøver omsorg og støtte fra venner og slægtninge. Hændelsen er så chokerende, at der også behøves professionel hjælp i form af krisebearbejdning med en psykolog.

Hvis et barn dør pludseligt, er det nødvendigt at foretage en obduktion for at kunne fastslå dødsårsagen.