Polaritetsterapi kategori

Polaritetsterapi er med til at skabe balance og harmoni i et menneske gennem massage, healing og kostvejledning.

Polaritetsterapi er læren om den livsenergi som gennemstrømmer alt levende materiale og således også den menneskelige krop.

Af forskellige årsager kan gennemstrømningen af livsenergi blive ubalanceret eller helt blokeret, hvilket giver problemer og gener af forskellig art.

Ved at stimulere kroppens energisystemer og energibaner kan modtager og behandler i fællesskab hjælpe til at genoprette balance og løsne op for blokeringer, så livsenergien igen kan flyde i al sin kraft og vitalitet.

Polaritetsterapien arbejder med 3 principper:

  • Satva som er den blide og lette berøring
  • Rajas som er den aktiverende og rokkende
  • Tamas som er den berøring der går dybt ind i strukturer og blokeringer

Polaritetsterapien arbejder ligeledes med følgende delområder:

Energi: energi bevæger sig i mennesker efter polaritetsprincipper. Den måde man vælger at leve på, påvirker ens energifelt og dermed den fysiske krop.

Polaritetsmassage: massagen hjælper kroppen til at give slip på traumer og blokeringer og virker ind gennem kroppens cellulære bevidsthed. Massageteknikkerne søger at balancere centralnervesystemet, leddene, rygsøjlen, hoftepartiet, solar plexus og brystkassen. Via berøring af den fysiske krop påvirkes kroppens energier, strømme og energiknudepunkter hen mod forløsning og balancering

Bevægelse: enkle fysiske øvelser til at styrke gennemstrømning af energi, afslapning og balance

Sundhedslære: kostprincipper der styrker vitalitet og indre udrensning

Polaritetshealing: healing udfra læren om energi og dens polaritete

Meditation & energitisk selvindsigt: behandleren skaber sin bevidsthed omkring energistrukturer via meditation. Gennem meditationen skabes kontakt til energipunkterne og deres indhold

Hvad kan behandles med polaritetsterapi?

Polaritetsterapi anvendes ikke til behandling af sygdomme, dog kan behandlingen anvendes til at opnå følgende:

  • Velvære
  • Klarhed
  • Livsglæde
  • Energi

Hvordan foregår en behandling med polaritetsterapi?

Den indledende behandling vil typisk starte med en samtale som behandlingen tilrettelægges udfra.

I en polaritetsbehandling arbejder behandleren og klienten sammen hen imod healing. Fysiske, mentale og følelsesmæssige energiblokeringer bliver kontaktet, og der arbejdes for gennemstrømning og harmoni. Behandleren bruger berøring, vejledning i ernæring, kropsøvelser og energi indsigt til at støtte klientens healingsproces.

I berøringen bruges en række forskellige kontakter og manipuleringer til at stimulere og balancere kroppens elektromagnetiske felt. Behandleren kan også hjælpe til at berøre følelser og forløse emner, der skaber spænding i kroppen. Resultatet er en tryg oplevelse for klienten, der modtager respekt og støtte i processen hen imod helhed.

Behandlingen varer ofte mellem 1-1 ½ time, og vil altid være en individuel oplevelse. En behandling kan skabe rum for en dyb indre ro, hvor samme behandling hos en anden behandler kan virke energifyldt og igangsættende. Efter behandlingen vil der være mulighed for at sætte ord på de oplevelser du havde undervejs.