Pollenallergi Artikel

Høfeber er den mest almindelige af alle overfølsomhedssygdomme. Betegnelsen høfeber er egentlig misvisende, fordi symptomerne hverken har noget med hø eller feber at gøre.


Pollen generer ca. 1 mio. danskere

Allergi overfor pollen er en folkesygdom. Høfeber er den mest almindelige af alle overfølsomheds-sygdomme. Betegnelsen høfeber er egentlig misvisende, fordi symptomerne hverken har noget med hø eller feber at gøre
Foråret er på vej og dermed en ny sæson med røde, kløende øjne, vejrtrækningsproblemer og nysen for de op mod 1 mio. danskere, der lider af pollenallergi - det vi også kalder høfeber.

Udover de fysiske gener ved pollenallergi, bliver mange mennesker begrænset i deres arbejds-, skole- eller fritidsliv. Eksempelvis kan en pollenallergiker ikke uden store gener deltage i mange af de udendørsaktiviteter, som foråret og sommeren lokker med - havearbejde, gåture i skoven, picnic, udendørskoncerter osv.

Hvad er pollen?

Pollen er blomsterstøv, der spredes som et led i planternes bestøvning. Pollen kan give, eller fremkalde en reaktion af allergi. Pollen er planternes hanlige sædceller og dannes på støvdragerne. Herfra skal pollenet transporteres enten med vinden eller et dyr over på en anden plantes støvfang for at befrugtningen kan ske, og frø dannes.

Der er flere forskellige slags pollen, og mængden af dem varierer efter vejr og vindforhold. Hvis det fx lige har regnet, er der mindre pollen i luften, fordi pollenet er blevet vådt eller "vasket ned" og således ikke hvirvler rundt i luften på samme måde som i tørt vejr. Træer afgiver flest pollen om formiddagen, men fordi træpollen er små, kan de holde sig svævende i flere dage og lande op mod 50 km væk fra modertræet. Græspollen er derimod store og lander sjældent længere væk end 50-100 meter fra moderplanten.

Hvorfor får jeg høfeber?

Hvis du udvikler en allergisk reaktion overfor pollen, støv, pels fra dyr eller lignende, er det fordi din krops immunsystem har et anderledes reaktionsmønster end ikke-allergikere. Denne "fejl" gør, at du danner antistoffer overfor stoffer, der ellers normalt er uskadelige. Ofte vil pollenallergi være arveligt betinget, og den knytter sig ligeledes ofte til andre typer af allergi, astma og børneeksem. Du har således større risiko for at udvikle høfeber, hvis andre i familien enten har samme allergi eller en anden form for allergi. Men du kan også udvikle allergi, som den eneste i familien.

Symptomer på høfeber

Der er både forskel på, hvor megen pollenpåvirkning der skal til, før man får høfebersymptomer, og på hvor kraftigt symptomerne kommer til udtryk. Nogle får blot lettere kløe i næse og øjne, mens andre næsten lukker helt til i luftvejene og må tage antihistaminer eller anden medicin. Zoneterapi eller akupunktur kan i nogle tilfælde også have en vis effekt.

Hvad kan jeg gøre?

Det er ikke praktisk muligt at undgå kontakt med pollen. Men viden om årsager, symptomer og behandlingsmuligheder gør det muligt at levet et godt liv trods høfeberen. Eksempelvis er det en god idé at sætte sig ind i, hvilke allergene stoffer man er overfølsom overfor, og hvilke stoffer der ligner dem.

Fx kan birkeallergi også give en reaktion overfor æbler eller hasselnødder, fordi disse planter har allergene stoffer, der er meget ens. Kroppen kan ikke adskille de to stoffer fra hinanden, og der sker således en krydsreaktion som kunne være undgået, hvis man kendte til sammenhængen mellem de to stoffer.

Stigende antal allergikere

Flere og flere får høfeber og andre former for allergi. Det har en række forskere påvist efter i en årrække at have studeret udbredelsen af allergisk høfeber. Men hvorfor? De helt præcise årsager kendes ikke, men da der er flest tilfælde af sygdommen i lande med vestlig levevis, er der enighed om, at det moderne miljø, vi lever i, har en betydning for individuel følsomhed.

Et af de mest karakteristiske træk ved vores moderne, vestlige levevis er, at vi tilbringer størstedelen af vores tid inden døre. Vores boliger bliver tilmed mere tætte og velisolerede, og ofte uden tilstrækkelig ventilation. Hermed stiger antallet og koncentrationen af allergener og stoffer, der kan irritere vores immunsystem. Det betyder også øget følsomhed overfor pollen, fordi der ofte er sammenhæng mellem de forskellige former for allergi. Eller med andre ord at der er sammenhæng mellem overfølsomhed overfor forskellige allergene stoffer.

Høfeber og astma

Der er også sammenhæng mellem astma og allergi: Astma kan opstå pga. allergi og allergi kan udløse astmasymptomer. Men du kan også have astma uden at have allergi. Hvis du allerede som barn har haft astma, er der stor chance for, at du også udvikler allergi på et tidspunkt. Men hvis du omvendt har pollenallergi til at starte med, kan du med effektiv behandling heraf undgå, at du senere udvikler astma. Derfor er det igen vigtigt, at du sætter dig ind i din sygdom og på den måde kan komme yderligere gener i forkøbet.