Privathospital Artikel

Tilskud


Der findes ikke tilskud fra det offentlige, dvs. delvis betaling. Man får hele behandlingen betalt i de tilfælde hvor amtet har indgået aftaler med et privat hospital eller klinik. Amtet indgår aftaler med disse, fordi der forekommer en overbelastning af de offentlige sygehuse eller klinikker. Se desuden ventetidsgarantien

Klage


Der kan klages til Patientklagenævnet, hvis klagen drejer sig om følgende

selve den professionelle, faglige behandling
mangelfuld information om behandling
brud på tavshedspligten
udstedelse af attester
afslag på aktindsigt

Se mere om Patientklagenævnet

Erstatning

Hvis der er sket en fejlbehandling på et privathospital / klinik er man idag dækket af Patientforsikringsordningen.

Læs mere: http://www.patientforsikringen.dk/

Denne tekst er opdateret i november 2004

Tilskud


Der findes ikke tilskud fra det offentlige, dvs. delvis betaling. Man får hele behandlingen betalt i de tilfælde hvor amtet har indgået aftaler med et privat hospital eller klinik. Amtet indgår aftaler med disse, fordi der forekommer en overbelastning af de offentlige sygehuse eller klinikker. Se desuden ventetidsgarantien

Klage


Der kan klages til Patientklagenævnet, hvis klagen drejer sig om følgende

selve den professionelle, faglige behandling
mangelfuld information om behandling
brud på tavshedspligten
udstedelse af attester
afslag på aktindsigt

Se mere om Patientklagenævnet

Erstatning

Hvis der er sket en fejlbehandling på et privathospital / klinik er man idag dækket af Patientforsikringsordningen.

Læs mere: http://www.patientforsikringen.dk/

Denne tekst er opdateret i november 2004