Psykiater Artikel

Tilskud

"Psykiatri" er et lægeligt speciale. En psykiater er en læge, der gennem videreuddannelse har kvalificeret sig til betegnelsen "speciallæge i psykiatri" Behandling hos off. ansatte psykiatere er fuldt dækket af sygesikringen.

Som gruppe 1-sikret kan man gå gratis til en privatpraktiserende psykiater med en lægehenvisning. Gruppe 2-sikrede kan benytte en privatpraktiserende psykiater uden lægehenvisning, men hjælpen er ikke gratis. Sygesikringen giver dog et tilskud, der delvis dækker udgiften.

Klage

Klager over den lægefaglige og medicinske behandling skal sendes til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Erstatning

Der kan søges om erstatning fra Patientforsikringen.

Denne tekst er opdateret i november 2004