Psykiatri kategori

Psykiatrien er et bredt arbejdsfelt som omfatter funktions- og udviklingsforstyrrelser, samt psykologiske, fysiske og adfærdsmæssige lidelser.

Betegnelsen psykiatri kommer af græsk 'psyche' som betyder sjæl eller sind, og '-iatreia' som betyder helbredelse.

Psykiatri er et lægevidenskabeligt speciale, der beskæftiger sig med diagnostik, forekomst, forløb og årsagsforhold, forebyggelse og behandling af psykiske sygdomme hos voksne, dog findes der særlige børne- og ungdomspsykiatere, som hører under et andet lægeligt speciale, der står voksenpsykiatrien nær.

Psykiske sygdomme er kendetegnet ved særlige symptomer, som i meget betydelig grad påvirker helbredstilstand, livskvalitet og social funktionsevne.

Hvad kan behandles hos en psykiater?

En psykiater behandler f.eks. følgende sygdomme:

  • Psykoser
  • Nervøse tilstande
  • Personlighedsforstyrrelser, f.eks. skizofreni
  • Depressioner

Depression er en tilstand, som de fleste mennesker kender til i større eller mindre omfang, da man kan sagtens være deprimeret uden at være syg. Dog kan en deprimeret sindstilstand kan være lammende og tæt knyttet til f.eks. selvmordstanker, således at en behandling skønnes nødvendig.

Psykiateren arbejder også med patienter som med manisk sindstilstand, hvor alting kører i højeste gear, hvor man ordner og organiserer, ikke kan hvile sig indtil personen bryder sammen.

Læs også: Psykiatri - Tilskud, klager og erstatning.

Ofte hører depression og mani sammen, så at patienten vil lide snart af det ene, snart det andet. Denne lidelse betegnes også manio-depressiv.

En anden type sygdom er skizofreni. Nogle af de mest almindelige symptomer er, at patienten holder sig meget for sig selv, får bizarre idéer (en anden virkelighedsopfattelse) og hører stemmer.

Hvordan foregår en behandling hos en psykiater?

I behandlingen af psykiske lidelser indgår flere elementer i form af terapi, medicin og ved svære depressioner også elektrochok af hjernen.

Terapien er ofte samtaleterapi, hvor der skabes et forum for, at patienten kan tale om sine problemer. Dette forum kan være gruppeterapi, adfærdsterapi eller psykoterapi. Er man indlagt på en psykiatrisk afdeling, vil man uvilkårligt også blive udsat for såkaldt miljøterapi.

Medicinen afhænger af symptomerne. Har man tendens til maniske eller depressive episoder, kan man indtage medikamenter, der stabiliserer humøret. Lider man af angst, findes der angstdæmpende midler. Hører man stemmer og har psykotiske oplevelser, kan dette også dæmpes med medicin.

Det er sjældent, at det er muligt at kurere psykiske sygdomme, og ofte tager behandlingen først og fremmest sigte på at nedtone symptomerne.

Psykiaterens uddannelse

Uddannelsen som psykiater hører under speciallæge uddannelsen. En psykiater er derfor en uddannet læge, der der har specialiseret sig inden for psykiske lidelser.

  • Medicinstudiet på universitetet (bachelor og kandidat) - 6 år
  • Klinisk basisuddannelse (KBU - før kendt som turnus) - 1 år
  • Introduktionsstilling inden for et speciale ud af 25 anerkendte specialer - 1 år
  • Hoveduddannelsesstilling inden for det valgte speciale - 4 til 5 år

En uddannelse som speciallæge i psykiatri tager ca. 12 år at gennemføre.