Psykolog Artikel

"Psykolog" er en beskyttet titel. Dvs. at man skal have bestået en kandidateksamen i psykologi fra et universitet (eller anden højere læreanstalt) for at kalde sig psykolog. Psykologer er ikke lægeuddannede og kan derfor ikke ordinere medicin.

Kun tilskud til voldsofre


Enhver kan henvende sig til en privatpraktiserende psykolog, men kun voldsofre og andre særligt udsatte grupper kan få tilskud fra sygesikringen. Der ydes tilskud for op til 12 konsultationer pr. behandlingsforløb.
Der gives tilskud til følgende grupper:
 • ofre for røveri, vold og voldtægt
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge


For at få tilskud skal der foreligge en skriftlig henvisning fra en alment praktiserende læge (herunder vagtlæge), inden behandlingen går i gang.

Sygesikringen dækker i disse tilfælde ca. 60% af prisen, dog kun til 12 konsultationer i alt. Hvis det er mere end seks måneder siden, du var udsat for situationen, vil du normalt ikke kunne få dækket regningen. Du skal have en henvisning fra din læge.

Klage


Vil du klage over en privat praktiserende psykolog, så skal det ske til:

Psykolognævnet
Socialministeriet Slotsholmsgade 6
1216 København K.

Klager over psykologer indenfor sundhedsvæsnet, skal rettes til Patientklagenævnet.

Erstatning


Der kan søges om erstatning fra Patientforsikringen.

Denne tekst er opdateret i november 2004

"Psykolog" er en beskyttet titel. Dvs. at man skal have bestået en kandidateksamen i psykologi fra et universitet (eller anden højere læreanstalt) for at kalde sig psykolog. Psykologer er ikke lægeuddannede og kan derfor ikke ordinere medicin.

Kun tilskud til voldsofre


Enhver kan henvende sig til en privatpraktiserende psykolog, men kun voldsofre og andre særligt udsatte grupper kan få tilskud fra sygesikringen. Der ydes tilskud for op til 12 konsultationer pr. behandlingsforløb.
Der gives tilskud til følgende grupper:
 • ofre for røveri, vold og voldtægt
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge


For at få tilskud skal der foreligge en skriftlig henvisning fra en alment praktiserende læge (herunder vagtlæge), inden behandlingen går i gang.

Sygesikringen dækker i disse tilfælde ca. 60% af prisen, dog kun til 12 konsultationer i alt. Hvis det er mere end seks måneder siden, du var udsat for situationen, vil du normalt ikke kunne få dækket regningen. Du skal have en henvisning fra din læge.

Klage


Vil du klage over en privat praktiserende psykolog, så skal det ske til:

Psykolognævnet
Socialministeriet Slotsholmsgade 6
1216 København K.

Klager over psykologer indenfor sundhedsvæsnet, skal rettes til Patientklagenævnet.

Erstatning


Der kan søges om erstatning fra Patientforsikringen.

Denne tekst er opdateret i november 2004