Psykoterapi (Samtaleterapi) kategori

En psykoterapeut hjælper personer ud af vanskelige perioder, hvor livet gør ondt eller synes meningsløst. Psykoterapi foregår oftest individuelt, men kan også anvendes til at hjælpe par og familier.

Psykoterapi er en form for samtaleterapi, der er en videnskabeligt baseret psykologisk behandlingsmetode, der består af regelmæssige samtaler hos en uddannet psykoterapeut.

Formålet med psykoterapi er at støtte og hjælpe mennesker med at få indsigt i og forstå deres psykiske problemer, for derefter at give dem de værktøjer, de har brug for, til at fungere bedre i hverdagen. Behandlingen foregår i et samarbejde mellem klienten og terapeuten, hvor man italesætter og arbejder med tanker, følelser, handlinger og hændelser, der gør, at man f.eks. bliver stresset, trist eller angst.

Ifølge Dansk Psykoterapeutforening går danskere oftest til terapi pga. depression eller nedtrykthed.

Samtaleterapi med forskellige specialer

Der er forskellige grene inden for psykoterapien, og alle psykoterapeuter har deres egne specialer. Dog fokuserer al psykoterapi på, at identificere og ændre dynamikker, mønstre og mekanismer gennem samtaler.

Ved en samtale med en psykoterapeut vil fokus være på at italesætte og arbejde med de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der gør, at man f.eks. bliver stresset eller angst.

Der findes flere metoder og retninger indenfor psykoterapien, der fokuserer på hver deres styrker. De 5 mest overordnede retninger er:

 1. Psykodynamisk terapi: Hjælper med at få indsigt i forstyrrende tanker og symptomer, der hænger sammen med ubevidste konflikter eller traumer, f.eks. i barndommen.
 2. Systemisk orienteret (narrativ) terapi: Lægger vægt på samspillet mellem mennesker, med fokus på kommunikationsmønstre og adfærd der skaber problemer.
 3. Humanistisk orienteret (eksistentiel) psykoterapi: Hjælper med at komme i kontakt med undertrykte/glemte følelser ved at udforske følelserne og deres betydning.
 4. Kropsorienteret psykoterapi: En samlet betegnelse for en række psykoterapeutiske metoder, der arbejder med sammenhængen mellem psyken og kroppen.
 5. Kognitiv adfærdsterapi: Hjælper med at identificere negative tankemønstre, og derefter påvirke og ændre dem.

Hvad kan psykoterapi hjælpe med?

Der kan være mange forskellige grunde til at opsøge en psykoterapeut, men de fleste mennesker gør det, fordi der er noget i deres liv, som går dem på eller nedsætter deres livskvalitet. Det kan f.eks. være problemer eller oplevelser såsom:

 • Angst
 • OCD (tvangstanker)
 • Depression
 • Stress
 • Mindreværd
 • Generthed
 • Mobning
 • Skilsmisse
 • Dødsfald
 • Fobier

Nogle henvender sig også hvis de har haft en traumatisk oplevelse, befinder sig i en krise eller af andre årsager have brug for hjælp til at komme videre i livet. Men psykoterapeuter hjælper også mennesker, som vil lære mere om sig selv og udvikle sig professionelt eller personligt.

Hvordan foregår psykoterapi?

Der findes flere metoder inden for de forskellige psykoterapeutiske retninger, og mange psykoterapeuter har kendskab til flere retninger og metoder.

En psykoterapeutisk samtale foregår oftest ved samtale mellem klient og terapeut, men til forskel fra almindelig medmenneskelig samtale og rådgivning, fordrer psykoterapi en sammenhængende teori om psykens normale og patologiske funktion samt nogle heraf afledte teknikker, som terapeuten behersker.

Et psykoterapeutisk behandlingsforløb er en vekselvirkning imellem samtale og "hjemmearbejde," hvor klienten skal bearbejde de indtryk og problemstillinger fra samtalerne.

Man kan gå i psykoterapi som individuel klient, man kan gå i parterapi, deltage i gruppeterapi, eller man kan gå i familieterapi, hvor større eller mindre dele af familien deltager. Terapiens rammer aftales normalt på forhånd, således at mål, tidsperspektiv, mødested og pris er fastlagte fra starten, men naturligvis om nødvendigt kan justeres efter fælles overenskomst.

For nogle går processen hurtigere end for andre, og derfor afhænger behandlingens længde altid af den enkelte. Et behandlingsforløb kan vare fra nogle uger op til flere år.

Psykoterapeutens uddannelse

De private psykoterapeutuddannelser kræver en relevant videregående uddannelse for at blive optaget på uddannelserne.

Typisk kræves en relevant videregående uddannelse med et socialt og/eller sundhedsmæssigt indhold samt en længerevarende terapeutisk efteruddannelse. Desuden kræves erfaring fra terapeutisk arbejde og fra egenterapi.

Psykoterapeuter kan arbejde i det private og i det offentlige på f.eks. behandlingssteder eller hospitalsafdelinger, hvor man tilbyder psykoterapeutisk behandling i samarbejde med læger, psykologer, socialrådgivere, fysio- og ergoterapeuter og sygeplejersker er trænet i psykoterapi.