Pulmonalstenose og -insufficiens Artikel

En forsnævring af hjertets lungeklap hedder pulmonalstenose og er meget sjældent. Symptomerne er ofte en blåfarvning af huden som bl.a. ses hos nyfødte. Behandlingen kan være medicinsk eller kirurgisk.

En forsnævring af hjertets lungeklap hedder pulmonalstenose og er meget sjældent.Symptomerne er ofte en blåfavning af huden som bl.a. ses hos nyfødte. Behandlingen kan være medicinsk eller kirurgisk

Definition

Hjertet indeholder klapper, som ensretter blodstrømmen (se hjertets klapper ). Forsnævring af hjertets lungeklap (pulmonalstenose) er sjældent forekommende, og det drejer sig næsten altid om en medfødt misdannelse af hjerteklappen.

Symptomer på pulmonalstenose

Graden af forsnævring er afgørende for, hvor svære symptomerne er. Ved svær forsnævring hos den nyfødte kan der ses cyanose, dvs. blåfarvning af hud og slimhinder (f. eks. læber), der er et tegn på svær iltmangel. Hjertefejlen opdages oftest ved, at der ved stetoskopi af hjertet høres en ru mislyd over hjertet.

Behandling af pulmonalstenose

Den akutte behandling hos den nyfødte med svær forsnævring, omfatter medicinsk behandling der modvirker iltmanglen. Indførelse af et tyndt rør i hjertet, hvormed der laves en ballonudviddelse af forsnævringen, har vist sig at være effektiv i mange tilfælde. Ved særlig svære tilfælde spaltes forsnævringen vha. et mere omfattende kirurgisk indgreb.

Pulmonalinsufficiens

Utæthed i hjertets lungeklap (pulmonalinsufficiens) er ligeledes sjældent og er hyppigst forårsaget af forhøjet tryk i lungekredsløbet, f.eks. pga. anden lungesygdom. Den tilgrundliggende lidelse dominerer sygdomsbilledet.