Regler for udvidet frit sygehusvalg Artikel

Den 1. juli 2009 blev det udvidede frie sygehusvalg genindført, med en behandlingsgaranti på én måned. Læs mere om de gældende regler, og se hvilke muligheder du har.

Sundhedsguiden.dk - Udvidet frit sygehusvalg, behandlingsgaranti, ventetider
Du har nu igen mulighed for at
vælge behandling på et andet
sygehus, såfremt ventetiden på
behandling overstiger 1 måned

Udvidet frit sygehusvalg – Behandlingsgaranti på 1 måned
Pr 1. juli 2009 genindføres udvidet frit sygehusvalg.

Ventetid max 1 måned

Under loven har patienterne krav på behandling på privat dansk eller udenlandsk sygehus på det offentliges regning hvis ventetiden på behandling i Danmark overskrider 1 måned. Ventetid på diagnose ud over 14 dage tæller med som ventetid således at den maksimale ventetid ikke skulle overstige 1½ måned.

Hospitaler skal have aftale med Regionerne

Der kan kun vælges behandling på sygehuse i ind- og udland, som har indgået aftale med Regionerne. Disse behandlingssteder findes på hjemmesiden www.sygehusvalg.dk som er udgivet af Danske Regioner.

Undtagelser for frit sygehusvalg

En lang række behandlinger er undtaget det udvidede frie sygehusvalg. Det drejer sig om følgende behandling:
 • Livstruende sygdomme - få information om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme og visse hjertesygdomme på www.sundhed.dk
 • Organtransplantation
 • Sterilisation
 • Fertilitetsbehandling
 • Refertilisationsbehandling
 • Høreapparatbehandling
 • Kosmetiskbehandling
 • Kønskifteoperation
 • Psykiatrisk behandling eller ophold på rekonvalescenthjem
 • Eksperimentel eller Forskningsrelateret behandling
 • Alternativ behandling

Transport

Vælges der behandling på privat dansk eller udenlandsk sygehus skal patienten selv betale for transporten til og fra behandlingsstedet.

Genoptræning

Patienterne er stillet helt på samme måde hvad angår genoptræning som var patienten behandlet på et offentligt dansk sygehus

Klage og erstatning

Reglerne for klage og erstatning er helt de samme for patienter som er behandlet på private danske eller udenlandske behandlingssteder efter henvisning under det udvidede frie sygehusvalg.
Ministeriet for sundhed og forebyggelse har udgivet en pjecen ”Frit og udvidet frit valg af sygehus, Behandling på sygehus i udlandet