Rosenmetoden kategori

Rosenmetoden er en mild form for afspændingsmassage. Rosenterapeutens hænder "lytter" til kroppen og ved hjælp af blid berøring, arbejdes der med forløsning af kroppens ubevidste muskelspændinger og fortrængte følelser.

Rosenmetoden er en form for kropsterapi, hvor man holder, støtter og trykker på kroppen og dens spændinger, dog uden at massere.

Rosenmetoden arbejder på at frigøre af gamle spændinger, som menes at kunne indeholde tilbageholdte følelser, som derfor kan dukke op under en behandling. Ligeledes er behandlingen også en mulighed for personlig udvikling som følge af at give slip på gamle spændinger og gamle mønstre.

Rosenmetoden fremmer det enkelte menneskes selvudviklingsproces og støtter kroppens naturlige evne til at genoprette sig selv. Metoden er såvel terapeutisk som meditativ og er en kombination af kropsterapi, selvudviklingsterapi og indre fordybelsesproces.

Teorien bag er, at det påvirker åndedrættet, når man ubevidst holder følelser tilbage, som musklerne har lagret i længere tid.

Rosenterapeutens uddannelse

Det Danske Uddannelsescenter for Rosenmetoden udbyder som den eneste skole en uddannelse som rosenterapeut, der tager minimum 4 år at gennemføre.

 • En Rosenterapeut er en slags støttepædagog, der hjælper klienten til at komme i kontakt med sine ubevidste muskelspændinger, blot ved hjælp af blid berøring og et lyttende nærvær.
 • Rosenterapeuter samarbejder fortrinligt med f. eks. læge, fysioterapeut, psykoterapeut eller naturhelbreder, fordi en Rosenterapeut ikke skal diagnosticere, helbrede eller anvise kure. Rosenmetoden er et selvstændigt pædagogisk-psykologisk kropsarbejde, som aldrig kan skade klienten eller være i konflikt med andre helbredelsesmetoder.
 • En Rosenterapeut støtter klientens udvikling og viser kroppen nye muligheder.

Hvad kan behandles med Rosenmetoden?

Mange mennesker benytter Rosenmetoden for at opnå generel afspænding eller større selvforståelse. Gennem afspænding og øget selvindsigt opleves ofte en dybere selvaccept og hermed øget tillid til egne evner og muligheder i tilværelsen.

Rosenterapeuten arbejder direkte på kroppens muskelspændinger med sine hænder, hvor behandlingen skal anses som en vej til afspænding og øget vitalitet, selvindsigt og voksende livsduelighed.

Rosenmetoden kan anvendes af personer som:

 • går rundt med spændte, låste og ømme muskler
 • har en besværet eller overfladisk vejrtrækning
 • lider af spændingshovedpine
 • vil opnå større kontakt med sin krop
 • føler sig trætte og uoplagte uden at forstå hvorfor
 • føler sig nervøse, angste eller anspændte
 • ikke længere vil styres af gamle vanemønstre og som ønsker at leve livet fuldt ud
 • vil opnå indsigt i gemte og oversete ressourser

Metoden er ikke velegnet for:

 • mennesker med svære psykiske sygdomme
 • personer i akut personlig krise, som eksempelvis få uger efter en ægtefælles død
 • mennesker med afhængighed af alkohol, stoffer eller medicin (min. 1 år uden afhængighed er nødvendig)
 • børn, Rosenmetoden behandler kun børns forældre

Målet med behandlingen er, som Rosenmetoden.dk udtrykker, at blive et mere levende menneske. Derfor kan en behandling ikke erstatte en tur til lægen ved sygdom.

Hvordan foregår en behandling med Rosenmetoden?

Efter en indledende samtale foregår selve behandlingen på en briks, hvor klienten ligger i undertøj med et tæppe over. Rosenterapeuten arbejder med sine hænder direkte på kroppen.

I lange perioder af behandlingen vil der være tavshed, således at klienten kan fordybe sig i den kropslige oplevelse, men ofte vil Rosenterapeuten sige nogle ting undervejs, som har noget at gøre med den måde, sin krop spænder på. Rosenterapeutens ord er ikke ment som almindelig samtale, men bør opfattes som en invitationer til at mærke ind i kroppen.

Behandlingen varer typisk mellem 50-60 min.

Terapeuten har tavshedspligt.