RSV - Respiratorisk Syncytial Virus Artikel

Respiratorisk Syncytial Virus (RSV eller RS) er et virus, som forårsager luftvejsinfektioner hos både børn og voksne. RSV er den hyppigste årsag til alvorlige luftvejsinfektioner hos børn under 2 år. RSV er ofte den udløsende årsag til astmatisk bronkitis .

RSV ( RS) Sygdomme og smitteveje

Respiratorisk Syncytial Virus (RSV) er et virus, som forårsager luftvejsinfektioner hos både børn og voksne. RSV er den hyppigste årsag til alvorlige luftvejsinfektioner hos børn under 2 år. RSV er ofte den udløsende årsag til astmatisk bronkitis .

Infektioner med RSV optræder i årlige epidemier af ca. 3 måneders varighed hyppigst i perioden december til marts. Man kan blive smittet flere gange med RSV i løbet af en sæson. Ved reinfektion er forløbet som regel mildere end ved første infektion.

RS / RSV smitter via sekret

RSV smitter via inficeret luftvejssekret, der kan overføres fra den syge til den raske på flere forskellige måder. Ved direkte kontakt overføres RSV fra person til person ved gensidig berøring, f.eks. ved håndtryk eller under leg mellem børn. Ved indirekte smitte overføres RSV-inficeret sekret fra den smittede til genstande f.eks. dørhåndtag eller legetøj og derfra til en anden person, der rører ved genstandene.

Ved såvel direkte som indirekte kontakt inficerer virus luftvejene ved, at personen piller næse eller putter fingrene eller genstanden i munden. Smitte kan også ske ved dråbesmitte, hvor RSV-inficeret luftvejssekret overføres, når en smittet person nyser eller hoster, hvorved mikroskopiske luftbårne dråber spredes i luften. Herefter kan disse dråber indåndes af en anden person, som herved smittes.

Symptomer på RSV / RS

Der går 4-5 dage fra smitte, til symptomerne debuterer. RSV kan forårsage forskellige sygdomsbilleder. Disse kan variere fra gang til gang, men alder og anden sygdom spiller også en rolle.

Nyfødte

I reglen ses kun symptomer fra øvre luftveje, typisk i form af forkølelse

Spædbørn

Når barnet er mere en et par måneder gammelt ses symptomer fra nedre luftveje hos ca. 1/3. I milde tilfælde ses hoste og hvæsende vejrtrækning. I sværere tilfælde kan der udvikles astmatisk bronkitis .

Børn med anden sygdom

Ved medfødt hjertefejl , cystisk fibrose og nedsat immunforsvar ved f.eks. kræft, kemoterapi, AIDS, arvelige sygdomme i immunforsvaret m.v. kan RSV infektion have et alvorligt og potentielt livstruende forløb.

Voksne

Hos raske voksne giver RSV infektion ofte forkølelse eller sygdom med et influenza -lignende billede. I svære tilfælde kan RSV forårsage lungebetændelse .

Voksne/ældre med anden sygdom

RSV infektion kan forårsage forværring af KOL (rygerlunger) eller lungebetændelse .

Forholdsregler og diagnose ved RSV / RS

Alle børn under ½ år med feber bør vurderes af en læge. Faresignaler er høj feber, anstrengt og hvæsende vejrtrækning, slaphed, sløvhed, gråbleg hudfarve, nedsat urinproduktion/manglende væskeindtag (tørre bleer) og manglende interesse for ting barnet normalt finder spændende. I disse tilfælde bør barnet ses af en læge akut.

Man kan påvise RSV i sekret fra næse-svælgrummet ved en speciel analysemetode kaldet PCR. Der kan tages blodprøver for at udelukke en bakteriel infektion.

Behandling af RSV / RS

I langt de fleste tilfælde vil behandlingen af RSV-infektion være symptomatisk (behandling af symptomer frem for årsag). Det er vigtigt at huske, at børn med feber skal have tilstrækkeligt med væske for at undgå dehydrering. For behandling af forkølelse , influenza , astmatisk bronkitis og forværring i KOL henvises til disse artikler.

Det antivirale lægemiddel Ribavirin har været forsøgt til behandling af lungebetændelse forårsaget af RSV, men effekten er omdiskuteret.

Forløb og komplikationer

De fleste kommer sig hurtigt efter en infektion med RSV og får ingen mén.

Specielt børn under 1 år med luftvejsinfektion med RSV kan dog få mellemørebetændelse . Meget små børn med astmatisk bronkitis kan udtrættes pga. det store muskelarbejde i forbindelse med vejrtrækningen, hvilket kan kræve respiratorbehandling. Dette er dog sjældent.