Rygning blandt børn og unge Artikel

Rygning blandt børn og unge er meget udbredt, og det er da også nemt for de unge at købe cigaretter i butikkerne. Men børn og unge bliver hurtigt afhængige af nikotin, og der følger mange konsekvenser med.


Den alder, hvor man begynder at ryge, har betydning for hvilke skadevirkninger, der på et senere tidspunkt kan opstå som følge af tobaksrygning. Dette skyldes, at personer, der starter på at ryge tidligt, har større problemer med at holde op igen, er i højere risiko for at blive storrygere og har større risiko for at udvikle en rygerrelateret sygdom.[1]

Undersøgelser har vist, at både nikotinafhængighed samt dårligere oplevet helbred i forbindelse med tobaksrygning viser sig efter blot kort tid som ryger. En undersøgelse fra 2002[2] har således vist, at børn viser tegn på nikotinafhængighed, efter blot at have røget et par gange, uanset om de havde røget 1 eller 10 cigaretter.

En anden undersøgelse har påvist, at daglig rygning blandt unge i alderen 13-18 år er associeret med både somatiske og psykologiske helbreds problemer. Disse bestod i signifikant dårligere oplevet helbred, åndedrætssymptomer, hovedpine, ondt i nakke og skulder, mavepine, svimmelhed, hyppig hjertebanken, nervøsitet og rastløshed og søvnløshed. Desuden viste undersøgelsen, at dagligrygerne også brugte mere medicin, samt opsøgte sundhedssystemet mere end ikke rygere på samme alderstrin.

Doll og Peto påviste i 1981[3], at der er et tæt forhold mellem den alder, hvor man begyndte at ryge regelmæssigt og sandsynligheden for at få lungekræft (målt i alderen 55-64 blandt mænd)[4]. Tidlig rygestart er desuden blevet påvist at lave ændringer i ens DNA-masse[5].

Rygning blandt børn og unge har en tæt sammenhæng med andre risikofaktorer. I en undersøgelse af unges livsstil og dagligdag[6] er der har således påvist en sammenhæng mellem rygning og forbruget af alkohol og narkotika. [7]

Der er endvidere påvist relationer mellem rygning, alkohol og kostvaner – hvor energien kommer mere fra fedt end fra kulhydrater. Der er desuden vist en negativ sammenhæng mellem rygning og fysisk aktivitetsniveau.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (February 25, 1994): Guidelines for School health Programs to Prevent Tobacco use and Addiction, Vol. 43, No. RR-2)

[2] DiFranza (2002) Development of symptoms of tobacco dependence in youths: 30 months follow undervisningsprogrammet data from the DANDY study.

[3] Hokmen et. al (2000) health Problems in Teenage Daily Smokers versus Nonsmokers, Norway AMJ vol 151, No 2

[4] Doll og Peto 1981, The Causes of Cencer Appendix, Oxford University Press.

[5] Early age at smoking initiation and Tobacco Carciogen DNA Damage in the lung, Wiencke, 1999

[6] Unges livsstil og dagligdag - forbrug af tobak, alkohol og stoffer. 2000. En undersøgelse gennemført af Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse.

[7] Raitakari et.cl. (1995) Clustering of Risk Habits in Young Adults, American Journal of Epidemiology, Vol 142, No 1.

Kilde: Sundhedsstyrelsen - Denne tekst er offentliggjort i december 2004