Sådan fungerer apotekerne i Danmark Artikel

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen ønsker at modernisere apotekersektoren. Målet er at øge konkurrencen på området, så der kommer flere apoteker i Danmark til gavn for forbrugerne. Læs her hvordan apotekerne drives i dag og hvad konkurrence- og forbrugerstyrelsen ønsker.

apotekerne har monopol på salg af medicinKonkurrence- og forbrugerstyrelsen ønsker at modernisere apotekersektoren. Målet er at øge konkurrencen på området, så der kommer flere apoteker i Danmark til gavn for forbrugerne. Læs her hvordan apotekerne drives i dag og hvad Konkurrence- og forbrugerstyrelsen ønsker.

Hvem og hvor kan der være apotek

Et apotek drives af en privatperson - apotekeren - der har fået bevilling fra staten til at drive apotek et bestemt sted. Apotekeren skal være uddannet farmaceut.

I 2001 blev der åbnet op for dereguleringen, da der her blev besluttet at visse håndkøbes lægemidler skulle kunne sælges i frihandel (andre steder end på apoteket). Der kommer løbende flere og flere lægemidler til.

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen ønsker at reglerne ændres, så andre end farmaceuter kan få autorisation til at drive apotek .

Tilgængelighed

I 1961 var der 354 apoteker, og i december 2012 var der 314 i Danmark dvs ca 17.800 borgere pr apotek og i gennemsnit er der 3,8 km til nærmeste apotek (for hele landet). Apotekerne har et udligningssystem. Dvs. når en apoteker tjener over et vist niveau, skal de betale til mindre rentable apotekere. Formålet med ordningen er i følge apotekerforeningen, at det fortsat skal være muligt at drive apotek i de mere tyndt befolkede områder

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen ønsker at de geografiske begrænsninger for apoteker skal afskaffes og der skal ikke være en grænse for antallet af apoteker I Danmark. Man bør bruge udbud, for at sikre apoteker I udkantsområder, hvis der er behov for det. Udligningssystemet bør afskaffes

Priser

Priserne på receptpligtig medicin er ens på alle landets apoteker. Danmark har generisk substitution. Det betyder, at medicinalvirksomhederne hver 14. dag anmelder priser, som de vil sælge deres produkter til. Disse bruges derefter af myndighederne til at fastsætte medicinpriserne for de kommende 14 dage.

Prisen på de liberaliserede lægemidler (de håndkøbslægemidler der er i frihandel) er steget med 22 % siden 2000.
Prisen på de apoteksforbeholdte lægemidler er i samme periode faldet med 47 %.

I følge Konkurrence – og forbrugerstyrelsen er apotekernes gennemsnitlige overskud steget med 34 % fra 2011 til 2012 og hvert apotek har i gennemsnit et overskud på 1.4 millioner før udligningen.

Der er i Danmark et offentligt tilskudssystem til receptpligtig medicin.

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen foreslår, at der indføres en maximal pris på medicin.

Kilder

Forbrugerrådet - Tænk apoteksrapport

Konkurrence – og forbrugerstyrelsen - Modernisering af apotekersektoren set fra et konkurrence og forbrugerperspektiv