Sådan kan du teste om du har en blodprop i hjernen Artikel

Hvert minut tæller ved et slagtilfælde (blodprop i hjernen, hjerneblødning, apopleksi). Hvis du har mistanke om, at nogen har fået et slagtilfælde, kan du lave denne enkle test. Hvis en patient kommer i behandling senest tre timer efter de første symptomer, er der en større chance for at komme igennem uden alvorlige mén.

Sådan skal du gøre ved mistanke om slagtilfælde

  • Ansigtet - Bed personen om at smile. Hænger en af siderne i ansigtet?
  • Arm - Bed personen om at løfte armene. Falder eller glider den ene arm ned?
  • Tale - Bed personen om at gentage en simpel sætning. Taler personen sløret, usammenhængende eller mærkeligt?
  • Tid - Se hvad klokken er og ring straks 112 hvis du kan svare ja til nogle af disse symptomer.
Læs også: Kender du symptomerne på slagtilfælde?

Er du i tvivl? Ring efter en ambulance

Er du i tvivl så ring også efter en ambulance. Sov aldrig på det. Hvis en patient med en blodprop i hjernen kommer i trombolyse-behandling inden for 3 timer efter de første symptomer, kan op mod hver ottende patient undgå alvorlige mén. Jo tidligere man kommer i behandling, jo større er chancen for at undgå alvolige mén.